Svenska Dagbladet genomför sedan i söndags en artikelserie om grooming, dvs att vuxna söker sexuella kontakt med minderåriga. Granskningen är välkommen. Även om grooming funnits i alla tider så har internet med en mängd möjligheter till digitala anonyma kontakter skapat nya problem där barn far illa.

Samtidigt har de digitala mötesplatserna möjliggjort att unga homo/bisexuella har lättare att hitta andra och i egen takt utforska sin identitet.

För Qruiser är den personliga integriteten självklart viktig. Vi tar aldrig del av privata konversationer annat än vid misstanke om brottslighet.

Svenska Dagbladet har genomfört sin undersökande granskning av digitala mötesplatser som samlar HBTQ-personer. På QX Förlags community Qruiser har de undersökande journalisterna utgett sig för att vara en 14-årig pojke. Trots att vuxna varit i kontakt med profilen och fått veta att de talar med ett barn, så har de ändå valt att inte rapportera detta till oss.

Efter att SvD publicerat sin granskning så har vi nu gått igenom samtliga konversationer deras konto haft med medlemmar på Qruiser. De allra flesta kontakter har varit enklare hej och därefter inte mycket mer. Däremot har vi stängt av 40 medlemskonton då de brutit mot Qruisers regler mot grooming.

Och vi är minst sagt chockerade över att ingen av de totalt 50 vuxna som fick veta att det handlade om ett barn har reagerat och anmält det till oss så att vi hade kunnat agera.

På Qruiser har vi sedan start personal som granskar det som händer på sajten. De som bryter mot våra regler stängs av och vi har alltid självklart samarbetat med polisen.

Under de snart 20 år som sajten har funnits, med hundratusentals som varit och är medlemmar, så vet vi att det förekommer problem på Qruiser precis som i resten av samhället, inkluderat digitala sajter och appar.

Qruiser är inte en ungdomssajt, av drygt 77 000 konton är det just nu färre än 100 som angett åldern 15 år. Även om det är fallet så är det fortfarande en prioritet att skapa en så trygg plats som möjligt för de som är unga medlemmar. Det är självklart vårt ansvar men vi uppmanar alla medlemmar att också ta sitt ansvar för de yngre som ändå finns på sajten.

Vi vet att de allra flesta av de som blivit medlemmar på Qruiser genom åren har varit och är helt vanliga hbtq-personer med vänner. Vi vet att sajten utnyttjas av personer som ägnat sig åt grooming och annan kriminell verksamhet. Vi gör vårt bästa för att hålla dessa borta.

Vi går nu igenom de rutiner vi har och de metoder som finns för att stärka HBTQ-ungdomars möjlighet att mötas på nätet med den personliga integriteten och säkerheten i fokus.