Helgens RFSL kongress i Borås fick uppleva det närmaste en palatsrevolution man kan komma. Valberedningens förslag att sittande förbundsordförande Sandra Thea Ehne skulle omväljas avslogs av kongressen. Istället valde de den tidigare vice förbundsordföranden Deidre Palacios, som valberedningen inte ens föreslagit till en ny plats i förbundsstyrelsen.

Någon tydlig politisk konflikt ser inte ut att ha funnits bakom kongressens beslut att inte följa valberedningens förslag. Kongressdeltagare QX talat med bedömer att det mycket ovanliga resultatet av ordförandevalet mer handlat om vem som haft bäst kontakt med lokalavdelningarna.

Sandra Thea Ehne väljer på Facebook att i en kommentar inte gratulera den nya förbundsordföranden. Istället avslutar hon med att nämna maktkamper inom organisationen: ”Nu ska jag släppa taget om ansvaret, hotbilden, de interna maktkamperna och de ständiga journalistförfrågningarna och vila. Sedan ska jag börja söka jobb igen, då hörs jag såklart gärna. Tills dess: varmt lycka till alla som kämpar och ta hand om varandra, så hörs och ses vi i nya sammanhang.”

I sin presentation av sin kandidatur till en plats i förbundsstyrelsen, beskrivs den nyvalde förbundsordförande Deidre Palacios som ”Hen ser att normkritik, antirasism och feminism inte är ett mål utan är ständigt pågående att arbeta med och att RFSL har mycket kvar att utveckla på dessa områden.”

Det sensationella ordförandevalet möttes av en respektfull tystnad från ombuden, inte det mer sedvanliga jublet och den långa applåden.

På RFSLs Facebook-sida säger Deidre att hen tror att valet handlar om hens brinnande engagemang och hens breda förankring hos lokalavdelningarna.

RFSL har valt ny förbundsordförande och vice förbundsordförande! Ett fantastiskt förtroende som jag ska förvalta väl, säger Deidre Palacios. Till vice förbundsordförande valdes Frank Berglund. – jag ser fram emot att jobba med den nya styrelsen och alla fantastiska personer inom RFSL! #rfsl2029 Vi gratulerar den nya styrelsen till uppdraget och ser fram emot att fortsätta resan för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och internationellt!

Publicerat av RFSL Söndag 20 oktober 2019

Kongressen i Borås blev i övrigt inte någon het kongress och den politiska närvaron begränsades till en hälsning från Åsa Lindhagen (mp), ansvarig för hbtq-frågor i regeringen. Fyra propositioner från förbundsstyrelsen, verksamhetsdokument och verksamhetsperioden gicks igenom. Några avgörande politiska strider kan inte heller skönjas om man ser till antalet motioner som kommit in till årets kongress. Endast en från RFSL i Luleå och norra Norrbottens län lämnades in och handlade om förutsättningar för intern distansutbildning .

RFSL samlade vid årsskiftet strax över 6900 medlemmar i 36 avdelningar med Stockholm som största på 2 199 medlemmar och RFSL Kiruna minsta med 9, en av förbundets två vilade avledningar. Av de 6900 är 1 620 även anslutna till RFSL Ungdom. På 17 platser finns även arbetet med Newcomers för nyanlända och papperslösa hbtq-personer. Under 2019 har två nya avledningar tillkommit, Motala och Katrineholm.

Förbundet hade 2018 över 40 anställda och omsatte drygt 40 miljoner där bidrag utgör omkring 37 miljoner. De största bidragsgivarna är SIDA för förbundets internationella arbete, Folkhälsomyndigheten för arbetet med bland annat sexuella hälsa och bidraget till hbtq-organisationer utdelat via MCUF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).