Lars-Åke Wilhelmsson som är årets Pride-ambassadör för Pridefestivalen i Gävle har reagerat på kostanden för att Region Gävleborg utbildar personalen i HBTQ-frågor. Till SvT Gävleborg säger han att han är ”chockad”.

Kostanden för de så kallade HBTQ-certifieringar som RFSL erbjuder regionen enligt ett beslut i regionfullmäktige från 2016 har hittills kostat lite drygt 2,1 miljoner. Utbildningarna kostar för 50 personer 250 000, dvs ca 5 000 kronor per person. I utbildningen ingår fyra halvdagar kring HBTQI-frågor och hur en bemöter personer med en homo/bi-trans, queer och eller intersex-identitet.

Regionrådet Fredrik Åberg-Jönsson (V) försvarar kostnaderna och menar att det med tanke på antalet personer som utbildas ”är värt det”.

Till SvT Gävleborg säger Lars-Åke Wilhelmsson att pengarna istället skulle användas till att ”stärka likabehandlingsprogrammet och på någon som var mer engagerad på varje arbetsplats”.

Vårdcentralen Eden i Malmö är en av de regionala verksamheter som blivit HBTQ-certifierade efter utbildningar med RFSL.

Certifieringar är en av RFSLs viktigaste inkomstkällor vid sidan om bidrag från stat, regioner och kommuner. 2019 omsatte RFSL Media & Info AB, som huvudsakligen säljer HBTQ-certifieringar och utbildningar, knappa 10,9 miljoner och hade 10 anställda.

I samband med Cornoa-pandemin varnade RFSLs förbundsordförande Deidre Palacios för att utbildningar, inkluderat HBTQI-certifieringar, som är med att finansiera andar viktiga delar av rörelsens arbete, kommer minska.
– Akut handlar det om att RFSL som organisation drabbas hårt ekonomiskt på grund av uteblivna intäkter för hbtqi-certifieringar och andra utbildningar, sa Palacios till QX. Vår utbildningsverksamhet finansierar andra livsviktiga delar av verksamheten, till exempel vårt arbete med asylfrågor.