I slutet av november kom kulturminister Parisa Liljestrand (m) i med sitt svar till riksdagsledamoten Daniel Vencu Velasquez Castro (s) skriftliga fråga om att stärka skyddet för hbtq+ personer som är kulturutövare.
Frågan handlar om hur sagoläsande dragqueens och de arrangörer  i södra Sverige  som bjudit in dem utsatts för hot och trakasserier efter att den lokala Kalmar-politikern Jonathan Sager (SD) drivit på för att förbjuda dragqueens att läsa sagor för barn. ”Företrädare för Sverigedemokraterna har uttryckt att barn inte ska få utstå andras sexuella böjelser, ett språkbruk som snarare påminner om mullornas Iran än demokratins Sverige,” skriver Vencu Velasquez Castro i sin fråga och beklagar att barn från högerextremt håll används i ett ”kulturkrig”. Han skriver vidare att ”i många delar av världen, inklusive Europa, blir hbtq-plus personer förföljda, trakasserade, misstänkliggjorda och förtryckta. Nu riskerar Sverige att vandra samma väg som exempelvis Polen och Ungern om inte något görs”.
Liljestrand håller i sitt svar med om att det är allvarligt med hat och hot och säger att; ”Principen om en armlängds avstånd är central för regeringens kulturpolitik, det framgår av både regeringsförklaringen och Tidöavtalet. För regeringen är det därför självklart att politiker inte ska styra innehållet i kulturen. Det inkluderar också biblioteken och deras verksamhet.
Liljestrand svarar även att ”Konstnärsnämnden har i uppdrag att uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier,” och att Statens kulturråd har ”i uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
– Jag är inte nöjd med svaret och det är uppenbart att kulturministern förminskar en rätt så allvarlig situation där regeringens samarbetsparti misstänkliggör och hotar hbtq+ personer, säger Daniel Vencu Velasquez Castro till QX.
– Det hade varit klädsamt om regeringen presenterade hur hbtq+ personer inom kulturen och samhället ska skyddas mot högerextrema villfarelser som bidrar till hat och hot mot hbtq+ communityt. Här hade vi kunnat finna breda överenskommelser för att stärka hbtq+ personers ställning i samhället. Istället står regeringen handfallna inför Sverigedemokraterna och visar att deras stöd till hbtq+ personer enbart är ord utan någon som helst verkan.