Efter att de tre biskoparna Mikael Mogren (Västerås), Andreas Holmberg (Stockholm) och Sören Dalevi (Karlstad) i en enkät som tidningen Syre genomförde i december svarat att de inte planerar prästviga de som inte vill viga par av samma kön, har ett av de politiska partierna i Kyrkomötet reagerat kraftfullt.

På Expressens debattsida menar Daniel Engström, gruppledare för Sverigedemokraterna vid Kyrkomötet tillsammans med bland annat vice gruppelare liksom ledamot i Kyrkostyrelsen Anna Sundberg att de tre biskoparna inte borde prästviga mer.

Sverigedemokraternas grupp i Svenska kyrkan har motsatt sig att par av samma kön skall kunna vigas i Svenska kyrkan. När det blev verklighet 2009 så valde partiet att istället försvara möjligheten för de präster som inte vill att slippa viga samkönade par. Vid höstens Kyrkomöte togs frågan upp ännu en gång då krav på att inga som vägrar viga samkönade par skall antas som präster i Svenska kyrkan. Detta röstades ner och dagens ordning kvarstår där det är möjligt för präster att avstå, men det åligger församlingen att då hitta en anan präst som viger homosexuella par.

Efter Kyrkomötets beslut förklarar de tre biskoparna som nu hamnat i onåd hos Sverigedemokraterna, att de inte är intresserade av att prästviga någon som inte accepterar Svenska kyrkans ordning vad gäller samkönad vigsel.

Daniel Engström, Anna Sundberg och de övriga undertecknarna av debattartikeln anser att de tre biskoparna är ”PK” liksom driver ”vänsterliberala ideologiska intressen” genom sin syn på att äktenskapet även omfattar samkönade par. Sverigedemokraterna menar i debattartikeln att biskoparnas ställningstaganden inte stämmer överens med den kristna tron och därför bör lämna kyrkan, eller som det formuleras, ”borde starta ett nytt samfund”.

Till Världen Idag, den kristet fundamentalistiska dagstidningen, säger Anna Sundberg att hon och hennes partikamrater ”agerar grindvakt” och vill värna de som står för en ”klassisk” bibeltro.

Världen Idag uppmärksammar i veckan även Anna Sundbergs kritik mot Gotland Pride och fotoutställningen Adamah i Domkyrkan som prästen Petra Guteskär tog initiativ till vid höstens festival.

Utställningen bestod av nio bilder på hbtqi+ personer som bor på Gotland och presenterades bland annat med formuleringen ”om heliga människor på helig mark * om mångfaldens G*D som under skapelsegången såg hen hon han och sa ´Det är gott´!

När utställningen nu planeras visas på flera ställen säger SD-politikern Sundberg till Världen Idag att den ”skapar förvirring av Bibelns budskap” genom att styra i ”vänsterliberal” riktning.

– Jag vill se en kyrka som gör lärjungar och lär oss att leva i helgelse och sann gudsfruktan, förklarar Anna Sundberg för Världen Idag-