RFSL Stockholm släpper lagom till 8 mars, den Internationella kvinnodagen, en rapport om kvinnors hälsa och relation till vården. Undersökningen baseras på 812 enkätsvar från lesbiska, bisexuella och queera kvinnor liksom djupintervjuer och fokusgrupper.

I rapporten bekräftas tidigare studier att gruppen har ett sämre mående, både fysiskt och psykiskt, än kvinnor i allmänhet. Bruk av alkohol och droger är också klart höger än kvinnor i allmänhet. Dock kan urvalet i gruppen svarande, där huvuddelen är mellan 31 – 40 år och nära 60% högskoleutbildade, liksom att gruppen består av personer som bor eller har bott i Stockholm, möjligen påverka drog och alkohol-användningen.

Rapporten fokuserar på gruppens förhållande till vården. Även om en majoritet av de svarande har bra kontakt med vården är det en stor grupp som bär på negativa erfarenheter och som av olika skäl drar sig för att söka vård, framförallt till gynekologer medan det verkar lättare för gruppen att söka hjälp hos terapeuter, psykologer och kuratorer.

30 procent av de svarande uppger att de inte gått till en gynekolog med de vanligaste svaren att det är eftersom det ”inte behövs” och att man är rädd för vården.

– Att det är så illa ställt med hbtq-kvinnors tillgång till vård är oroväckande. Rapporten visar tydligt att det finns mycket kvar att göra för förbättra lesbiska och bisexuella kvinnors hälsa. Vi hoppas nu att både vårdpersonal och politiker ska läsa rapporten och ta ansvar för att ändra på den här orimliga situationen, säger Caro Wikbro projektledare RFSL Stockholm i ett pressmeddelande i samband med att rapporten släpps.

Rapporten ingår i ett projekt som lokalavdelningen av RFSL bedriver under 2023, ”Kvinnors hälsa i fokus” där de med stöd av Jämställdhetsmyndigheten kommer utbilda tre testmottagningar, uppdatera och sprida informationsmaterial. Dessutom, skrivs i rapporten, hoppas avdelningen för hivprevention, där kvinnohälso-projektet ingår, att fokus på kvinnors hälsa skall mer långsiktigt bli en del av arbetet.

Från RFSLs förbund välkomnas Stockholms-avdelningens rapport. Förbundsordförande Trifa Shakely säger till QX studien är unik och hon nu hoppas på fler studier och instaser.

– Resultatet är oroväckande bland annat för att det framgår att en sådan studie aldrig gjorts tidigare. Vi behöver större och fler studier liksom mer forskning. Speciellt på nationell nivå, där det finns stort tomrum. Även resultaten som visar på bi- och homosexuella kvinnors tillgång till vård, vårdens brister i bemötande och tillgänglighet som drabbar målgruppen är mycket oroväckande. Där behöver vi resurser att arbeta aktivt för hälsofrämjande insatser för queera grupper i synnerhet bi- och homosexuella kvinnors, inte minst då studien visar på målgruppens sämre hälsa jämfört med heterosexuella.