Nya rapporten Consent is KEY handlar om brottsutsatthet bland barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+. Den visar att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i mycket större utsträckning än andra pojkar är utsatta för sexualbrott.
Drygt tio procent av de svarande, vilket innebär mer än fem gånger så många jämfört med de andra barnen i referensgruppen uppger att de ”sålt sex”. Bakom rapporten står ECPAT, barnrättsorganisationen som jobbar mot sexuell exploatering av barn, och den är gjord i Sverige av Jonas Karlsson.

– När är vi pratar om utsatthet för sexualbrott på nätet hamnar fokus lätt på flickor. Det är viktigt att vi även synliggör den ökade risken att utsättas för sexualbrott hos ickebinära och pojkar som identifierar sig som HBTQIA+”, kommenterar Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, ECPAT.

Rapporten visar också att fler barn i HBTQIA+-gruppen (gäller både flickor och pojkar) har erfarenhet av sexuella nätinteraktioner med vuxna. Det är ett sätt att utforska sexualiteten, ofta innan de har kommit ut inför sin omgivning, men utforskandet gör också att de riskerar att bli utnyttjade av vuxna.

Rapporten berättar också att barn som identifierar sig som HBTQIA+ ser internet som en viktig plats för att skaffa information om sex och relationer, jämfört med andra barn. Här finner man en viktig plats för att möta likasinnade som inte är dömande. Barnen i undersökningen som identifierar sig som HBTQIA+ har också mer komplexa resonemang gällande samtycke, kroppslig autonomi och åldersskillnad än övriga grupper som undersöktes. De upplever också att det är vanligare att HBTQIA+gruppen får sina gränser kränkta och oftare behöver försvara sina kroppsliga uttryck.

– De barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+ för komplexa och nyanserade resonemang kring samtycke och sårbarhet. Jag ser att de har mycket att lära sina jämnåriga och vuxenvärlden på det här området”, menar Anna Karin Hildingson Boqvist.

Rapporten baseras på ECPATs berättelsebaserade undersökning “Nude på nätet” från 2022.  Av 6 919 barn som svarade på frågan om de identifierar sig som HBTQIA+ svarade 1 133 barn att de gjorde det. De 1 133 barnens svar analyserades av en fokusgrupp bestående av fyra barn som alla identifierade sig som HBTQIA+.