Vid torsdagens Regionfullmäktige i Jönköping antogs en flera sidor lång flaggpolicy där bland annat när och var Regnbågsflaggan skall hissas.

”Regnbågsflaggan används vid internationella HBTQ-dagen samt vid Pridefestival”. Andra icke nationella flaggor som skall hissas på regionens officiella flaggstänger som är Regionens hus, Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö, Värnamo sjukhus och Kulturhuset Spira, är bland annat ”Orange flaggan” som uppmärksammar våld mot kvinnor och flickor, Internationella kvinnodagen och FN-dagen.

Regionen säger även att Regnbågsflaggan kan hissas vid lokala Pride-evenemang, dvs Pride som arrangeras i andra städer eller orter än Jönköping.

Internationella HBTQ-dagen är den 17 maj och kallas även IDAHOT-dagen som uppmärksammar homo-, bi- och transfobi och Pride i Jönköping firas under vecka 34.

Sverigedemokraternas Håkan Karlsson Nyborg gav stöd till flaggpolicyn men framförde en protest mot just Regnbågsflaggan: ”Sverigedemokraterna anser inte att regionen ska verka i förebyggande syfte för odemokratiska organisationer. Rörelsen Pride har vid åtskilliga tillfällen agerat exkluderande och aktivt motarbetat medverkan från ett av Sveriges största folkvalda partier. Vi anser därför att Pridefestival, under v34 eller vid lokala arrangemang, inte ska ingå under övriga flaggdagar.”

På Facebook svarar Pridearrangören Jönköping Qom Uts ordförande Jesper Persson att regnbågsflaggan inte representerar någon förening och kallar Sverigedemokraternas motstånd ”en så in i helvete stor och oärlig tankevurpa.”

Det är en flagga vi ofta använder för det viktiga budskap som följer med den, men det finns ingen organisation som äger den”, skriver Persson och fortsätter.

Utöver detta är Pride inte en stor nationell organisation, det arrangeras på olika sätt i alla städer, oftast med fristående organisationer som har sina styrelser och regler. Hur Stockholm gör sitt evenemang har mycket lite att göra med hur Linköping, Luleå eller Malmös parader arrangeras.

Jesper Persson berättar att partiet ”mig veterligen” aldrig kontaktat Pride i Jönköping eller någon annan ort i regionen.
Ändå använder de sig av oss i ett offerkoftsargument för att kunna motarbeta alla satsningar för minoriteter. Det är anmärkningsvärt och av allt jag kan döma bara en gaslightande ursäkt för att driva en fortsatt hbtq-fientlig politik.