HBT-Liberalerna höll sin årsstämma i Örebro i helgen som gick. På plats fanns även Liberalernas partiordförande Johan Pehrson som medverkade i ett samtal med HBT-Liberalernas motsvarighet Carl-Otto Engberg kring könstillhörighetslag, dragqueens sagoläsande och regnbågsfamiljer som Liberalerna menar blir motarbetade av Socialdemokraterna när det handlar om surrogat/värdarrangemang.

Just Könstillhörighetslagen och arbetet med den proposition som regeringen skall lägga fram är en fråga som HBT-Liberalerna i ett uttalande från årsstämman menar kan hjälpa till att återfå förtroendet bland regnbågsväljarna.
I uttalandet sägs att partiets förtroende bland regnbågsväljare ”för första gången vacklat”. En utlovad ”regnbågsoffensiv” menar förbudet skall visa att partiet ser till att bryta ”åtta års socialdemokratisk passivitet på området”.

En passivitet de säger gjort att Sverige blivit omsprungna av sina nordiska grannländer och där Sverige i 2022 års Regnbågsindex från ILGA Europa rasat ner till plats 9.

”HBT-liberaler menar nu att regeringen med Liberalerna i spetsen inom några veckors tid måste leverera nästa liberala frihetsreform och släcka den frihetstörst som finns hos många transpersoner runt om i Sverige,” skriver förbudet i sitt uttalande.

Vid årsstämman omvaldes Carl-Otto Engberg till Förbundsordförande med Maria Jern, Falköping, som 1:e vice och Jesper Svensson, Stockholm, som 2:e vice. I förbundsstyrelsen sitter även Robin Nilsen, Stockholm, Richard Brodd, Göteborg, Anne-Marie Ekström, Borås, Dusjan Mijovski, Stockholm, Ulrica Solver-Gustavsson, Örebro, Mats Sahlin, Stockholm och John Thornander, Borlänge

Förbundsstämman inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Barbro Westerholm och Nicke Johansson.