I helgen höll RFSL Jämtland Härjedalen en queer Eurovision-visning för medlemmar i Östersund. För att visa vägen och göra det extra festligt hade entrén till lokalen prytts med regnbågsflaggor.

Det provocerade uppenbarligen några som ansåg sig ha rätt att skrämma upp festdeltagarna. Vid niotiden försökte en grupp ungdomar tända eld på  prideflaggan. Personalen på plats gick och undersökte platsen direkt. Gruppen hade redan sprungit därifrån och som tur hade elden släckt av sig själv.

Luke Brouwer från RFSL Jämtland Härjedalen

– Vi tog ner den skadade flaggan och hängde upp en ny pride flagga, berättar Luke Brouwer från RFSL Jämtland Härjedalen. En timme senare var det åter igen några som försökte bränna den nya prideflaggan vi hade hängt upp.

Hur reagerade de som deltog på vårt event?
– Vi behövde inte avbryta eventet bedömde vi som var på plats, svarar Brouwer. Eftersom individerna som tände eld på flaggorna inte var kvar. Evenemanget pågick som planerat och deltagarna som var inne i lokalen såg eller märkte inte av det. Det var en lugn och festlig stämning, speciellt när Loreen tog hem vinsten för Sverige.  Vi valde också att ta ner flaggorna som skadades för att medlemmarna inte skulle känna sig utpekade, oroliga eller osäkra när de skulle passera dem på väg hem.

Har ni utsatts för liknande hot innan?
– Vi har aldrig varit med om att någon har försökt tända eld på våra flaggor. Men många gånger har nedlåtande kommentarer eller kränkningar sagts till eller ropas till oss nära eller från håll när vi är ute på evenemang. Under Östersund Staaren Pride vi haft en hotfull individ som behövdes omhändertas av polis och några ungdomar som försökte vandalisera vår prideflagga med lim. Men det är första gången att några tänder eld på våra flaggor. Vi hoppas att det är sista gången någonsin.

Hur tänker ni framåt kring säkerhet?
– Vi som arrangerade eventet hanterade incidenten enligt RFSLs rutiner och krisplaner. Men efter en incident som denna så är vi extra vaksamma. Vi hade redan under kvällen av incidenten kontakt med RFSL riksförbundets avdelningsstöd och kommer fortsatt ha dialog med och få stöd av dem. Under större evenemang som Östersund Staaren Pride har vi ordningsvakter.

Hur har polis och lokala myndigheter reagerat på flaggbränningen?
– Polisen var mycket hjälpsam vid anmälan av skadegörelsen, vilket gjordes via 114 14 båda gångerna. Polisen har dock valt att inte inleda någon förundersökning för att det inte finns något signalement på de som tände eld på flaggorna. Om iakttagelser angående händelsen kommer in så kan ärendet öppnas igen, säger polisen.