Sexperterna jobbar med sexuell hälsa och hivprevention för män och transpersoner som har sex med män. Sedan ett år tillbaka har de även börjat jobbat för individer som har sex mot ersättning. Sexperterna upplever att det har riktats en del kritik mot deras verksamhet på grund av det.
– Vi bor i Sverige och vi vet hur folket ställer sig till sexarbete. Så fort sexarbetare nämns diskuteras det alltid om moral och etik, men vi försöker att förklara att det handlar om hälsan, säger Ines Anttila, projektledare för Sexperterna.

Enligt Folkhälsomyndigheten kategoriseras sexarbetare som riskgrupp för HIV och andra könssjukdomar och det är där fokuset ligger för Sexperterna.
– Vi försöker komma ifrån etik och moral och se hälsoperspektivet. Vi brukar säga att hälsan kommer först och det är de vi jobbar med.

Därför välkomnar Sexperterna sexarbetare varje tisdag för snabbtestning anonymt på “Testpoint”.
– Det har visat sig att vara bra för gruppen att komma till “Testpoint”. Många gånger har de flera utmaningar när de går på vanliga mottagningar. Ofta har personalen många frågor och undrar till exempel varför de kommer varannan vecka.

De ser också till att finnas tillgängliga ute på fältet. Det vill säga bland annat på Stockholms queer-klubbar. Oftast har de volontärer med egen erfarenhet sedan innan som informerar, ger råd och gratis kondomer till målgruppen. Något som Sexperterna upplever uppskattas eftersom många inom yrket saknar skyddsnät och en plats att få prata om det.
– Många som är sexarbetare är nöjda med sitt yrke, men behöver andra att prata med för råd och stöttning när det kommer till deras mentala hälsa. Det är deras val om de vill jobba med det och vi dömer inte.
Ines Anttila berättar att för de som vill sluta finns det stöd att få och program att gå, men i första hand lägger de sig inte i.

Framöver ligger Sexperternas fokus fortsatt på sexuell hälsa. De vill bland annat satsa på utbildning och uppdatera sin handbok, Dialog – tips inför ett första hälsosamtal med personer som säljer sex, om hur en bemöter sexarbetare. Den erbjudas till vården, samtalsmottagningar och andra aktörer som jobbar med målgruppen.
– Vi vill att det ska leda till bättre bemötande av personer som har sex mot ersättning och ökad förståelse för målgruppens utmaningar samt ge ett bättre bemötande som leder till att flera personer från målgruppen anser att vården är en trygg plats att prata om sexuell hälsa, riskprevention, och regelbunden testning, avslutar Ines Anttila.