I samband med Vänsterdagarna i Göteborg delades Jörn Svensson-priset ut till författaren och journalisten Anna-Maria Sörberg. Sörberg har bland annat varit chefredaktör på RFSLs tidigare tidning Kom Ut och ETC-Förlags tidigare queertidning ZON. Hon har även skirvit bäcker om hiv/aids och blivit uppmärksammad för boken om ”homonationalism”.

Jörn Svensson var riksdagsledamot för Vänsterpartiet mellan åren. 1971 och 1988 och satt sedan i EU-parlamentet under en valperiod 1995 till 1999. Under sin tid i riksdagen var han tidigt aktiv i frågor som rör homosexuellas frigörelse och hans syntes ofta vid Frigörelsedemonstrationer, motsvarande det som idag heter Pride. Jörn Svensson avled 2021 och priset delas ut av Vänsterpartiets partistyrelse för att uppmärksamma HBTQI-arbetet.

– Jörn Svensson var en viktig, frihetlig röst under en tid då få eller inga politiker var beredda att stå bakom de här frågorna. Än mindre erkänna den diskriminering och utsatthet som omgav dem. Vi är i en delvis ny och auktoritär tid och HBTQI-rörelsen måste ta nya tag för att göra motstånd, sa Anna-Maria Sörberg, inför att hon mottog priset i ett pressmeddelande. Förutom äran består priset även av 10 000 kronor i prispengar.

I motiveringen heter det att: ”Årets pristagare har varit aktiv i flera decennier som journalist och författare, och är känd både i och utanför HBTQI-sammanhang.  Hon tar avstamp i HBTQI-perspektiven, men analyserar djupa strömningar och politiska uttryck i våra samhällen som har relevans och bäring långt utanför queer-samhället.  

Hon är en del av HBTQI- rörelsen, men samtidigt en av dess mest allvarsamma kritiker. Hon ställer de svåra frågorna och kräver av HBTQI-rörelsen att den aldrig blir medgörlig, inställsam, eller en del av förtryckande maktstrukturer. Genom sin analys av en framväxande homonationalism har hon gått före och på ett avgörande sätt gett oss verktygen att göra motstånd. 

För allt sitt kritiska och reflekterande arbete tilldelas Anna-Maria Sörberg 2023 års Jörn Svensson pris. ”