Tawar Dabaghi, 33, blir RFSLs första generalsekreterare någonsin. Förbundet har tidigare haft ”verksamhetschefer”, men följer nu andra organisationer i civilsamhället, som till exempel syskonorganisationen RFSU.

Dabaghi kommer närmast från Studiefrämjandet Östergötland där hon arbetat som verksamhetschef. Innan var hon bland annat på Finansdepartementets budgetavdelning. Nu i december tillträdde hon posten som RFSL:s generalsekreterare.

Hennes superkraft är, enligt henne själv, effektivitet och känslan för att läsa av människor. Dabaghi berättar för QX att hon ser fram emot att jobba med mer långsiktiga mål hos RFSL. Dessutom säger hon att hon känner ett behov av att tänka strategiskt tillsammans med styrelsen och andra aktörer för att forma RFSL:s framtid på lite längre sikt.

I ett pressmeddelande från RFSL sa hon dessutom att hon hoppas ”kunna bidra till att stärka dialogen med politiska beslutsfattare”. I et pressmeddelande där förbundsordföranden Peter Sidlund Ponkala betonade hennes kompetens inom verksamhetsstyrning.

Tawar Dabaghi påpekar att RFSL står inför utmaningar idag och i framtiden och hon menar att det krävs en stark person som kan bevara modet och engagemanget samtidigt som organisationen utvecklas.

RFSL och Tawar Dabaghi som i många år arbetat för mänskliga rättigheter ser nu att hat och hot mot HBTQ-personer har ökat. För QX understryker hon vikten av att motverka eventuella bakslag. ”Att säkra upp och fortsätta framåt är avgörande”, säger hon.

– Vi står under mycket mer hot och hat mot mänskliga rättigheter än tidigare år och jag vill sätta tydliga prioriteringar för att inte gå bakåt i tiden, lägger hon till.

Den nya generalsekreteraren förklarar att hon vill värna om och bygga vidare på det som redan har uppnåtts.

– Det blir centralt i arbetet framåt, säger hon. Det handlar om att säkerställa och främja HBTQ-rättigheter samtidigt som organisationen tar steg mot en progressiv framtid.