Daniel Suarez är verksamhetschef på Posithiva Gruppen som är Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Föreningen är idag nationell med cirka 650 medlemmar runt om i landet och erbjuder stöd, utbildning och mötesplatser för alla som lever med hiv.
Suarez berättar att PG arbetar för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten i syfte att motverka stigmatisering och fördomar. ”Vi bevakar rättigheter för personer som lever med hiv och lägger stort fokus på ett gott bemötande samt en jämlik och god vård”, berättar han.

Vilka har varit de främsta framgångarna under 2023?
– För oss som organisation var det att vi kunde anordna den internationella hivkonferensen AIDSImpact 2023 i Stockholm och samla flera hundra forskare, aktivister, kliniker och beslutsfattare från hela världen.
På ett nationellt plan ser vi det som ett steg i rätt riktning att regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda erbjudande om HPV-vaccination till personer som lever med hiv. Personer som lever med hiv, män som har sex med män och transpersoner har en förhöjd risk att få HPV-relaterad cancer, som analcancer och livmoderhalscancer. Region Stockholm har fattat beslut om att från och med 2024 erbjuda män och transpersoner som lever med hiv gratis HPV-vaccin. Det är jättebra, men Posithiva Gruppen vill att vaccin erbjuds personer som lever med hiv i alla landets regioner, oavsett könsidentitet.

De allvarligaste bakslagen?
– Att informationsplikten för alla som lever med hiv ännu inte tagits bort i Sverige. Vi vet att det finns en majoritet i riksdagen som är för att se över om informationsplikten för hiv fyller sin funktion och 2020 fick den då sittande regeringen uppdraget att göra en översyn. Tre år och ett riksdagsval senare har inget hänt.
– Sedan 2013 kan hivläkare ta bort informationsplikten för personer med välinställd behandling, men vi vill att den tas bort för alla eftersom den inte minskar spridningen av hiv utan bara leder till ökad stigmatisering och rädsla. Både WHO och UNAIDS avråder från att ha regler om informationsplikt.

Vilka förhoppningar har du på det kommande året?
– Att informationsplikten slopas för alla som lever med hiv.

Hur kommer du och din organisation arbeta för att förverkliga dessa förhoppningar?
… Vi kommer att fortsätta ligga på regeringen i frågan. Flera borgerliga partiers ledamöter var drivande i att riksdagen skulle ge den då sittande regeringen uppdraget att se över informationsplikten 2020. Nu sitter de själva i regering så det finns ingen ursäkt för varför en översyn inte görs.

———

Bill Schiller är en av grundarna och tveklöst drivkraften bakom organisationen  Tupilak (Nordic rainbow culture workers) och ILGCN (international rainbow culture network)  som han beskriver som en  ”liten organisation men med medlemmar från Grönland till Danmark, Norge till Finland, Sverige till Litauen, Estland till Island. Tupilak är även kända för sina priser som delas ut årligen till aktivoster inom hbtqi+världen.

Vilka har varit de främsta framgångarna under 2023?
– Flera bra seminar om HBT-kultur och historia på WestPride, Stockholm Pride och under året vid Tupilak/ILGCN evenemang.  Framgången med 8th Nordic Rainbow History & Culture Month – October tillsammans med kolleger i Estland, Finland, Sverige och Danmark.  Några av våra pris har verkligen uppskattats av mottagarna, bland dem ”Rainbow Warrior” till Uganda och 91-åriga japansk HBT-piopnjären, veteran lesbiska teater författare i UK och USA, svenska anti-Nazi teater gruppen, ”Katakom – Jag vill bara leva.”
– Jga vill dessutom nämna fina kulturkvällar på spanska vid CervantesInstitutet i Stockholm och en regnbågslitteratur-kväll hos Hornstull Bokhandel.

De allvarligaste bakslagen?
– Det är en smärtsam situation att inte kunna hjälpa vår HBT-journalister och kulturarbetare i Ryssland, Belarus och det krigs-drabbat Ukraina.
Här hemma att det är svårare och svårare att hitta en kostnadsfri lokal för våra evenemang!

Vilka förhoppningar har du på det kommande året?
– Att vi öka utbytet med nordiska och icke nordiska kolleger.  Att vi kan uppmuntra andra nordiska städer till att etablera HBT-monument där ju Göteborg var första i norden nu i november.  Och dessutom att den officiella ceremonin vid Förintelsens minnesdag den 27 januari kommer nämna HBT-fångarna i koncentrationslägren. Något de inte gjorde förra året. Att flera länder avskaffa fängelsestraffet och dödsstraffet för homo-bi och transpersoner!

Hur kommer du och din organisation arbeta för att förverkliga dessa förhoppningar?
– Flera brev till nordiska myndigheter och fråga dem varför de inte har HBT-monument. Flera brev till ambassader/myndigheter och frågar varför dom häktar och avrättar vår folk.   Mer information på Facebook och andra om vår verksamhet… Och fortsätta dela ut våra pris under 2024 som ett sätt att uppmuntra HBT-aktivister och kulturfolk. Och det i många kategorier;  kvinnor, män, trans, teater, musik, litteratur, konst, film, Bears, ”Rainbows in Chariots”-priset till aktivister med funktionsvariation, pris för forskning om nazi och neo-nazi, etc.