Elias Fjellander, 19, var en av de som fackförbundet Ledarnas tidning Chef utsåg till Årets unga ledare 2023. Han leder RFSL Ungdom som idag har ca 2700 medlemmar fördelade på nio lokalavdelningar. ”RFSL Ungdom är en rättighetsbaserad medlemsrörelse för unga hbtqi. Kommande tid lyfter vi särskilt frågor som rör det demokratiska utrymmet och ett förbud mot omvändelseförsök”, svarar Fjellander när vi ber honom sammanfatta verksamhet och prioriterade frågor.

Vilka har varit de främsta framgångarna under 2023?
– Vi har ett politiskt läge där vi på vissa områden får glädjas över att det står stilla istället för går bakåt. Det är befängt. Vi har kämpat mycket med skolfrågor och mot omvändelseförsök utan särskilt stora framgångar… men äntligen har ett förslag på en modernisering av könstillhörighetslagen nått riksdagens bord. Den går inte hela vägen och förslaget från M och L i riksdagen innebär inte självbestämmande – men är ett steg framåt, som vi väntat på i 10 år.

De allvarligaste bakslagen?
– Regeringens utredning om omvändelseförsök presenterades under sommaren och föreslår inget förbud för att man inte anser att omvändelseförsök i sig är tillräckligt kränkande mot en person. Jo tjena, det var en spännande slutsats när 18 procent av unga hbtq-personer utsatts för påtryckningar att ändra eller dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
– Sen ser vi brett hur auktoritära och populistiska rörelser har vunnit mark. Det är ett hot inte mot enskilda sakfrågor utan mot hbtqi-personers rätt att leva fritt i en modern demokrati.

Vilka förhoppningar har du på det kommande året?
Jag ser fram emot att med medlemmar i hela landet jubla över en modernisering av könstillhörighetslagen. Ett förbud mot omvändelseförsök. En färdig handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Den nuvarande går ut vid årsskiftet och den nya är inte framtagen än.

Hur kommer du och din organisation arbeta för att förverkliga dessa förhoppningar?
– Vi kommer fortsätta vara oss själva. Våga ta plats, vara kaxiga men samtidigt sakliga och konstruktiva. Vi ser fram emot dialog med riksdagens demokratiska partier och förväntar oss att de växlar upp i hbtqi-arbetet framöver.

Signe Krantz, 30, är ordförande för Transammans som har runt 2400 medlemmar fördelat på fem avdelningar över hela Sverige. Organisationen samlar transpersoner och närstående och i deras verksamhet ingår att informerar företag och myndigheter om transpersoner och påverka politiken att bättre förstå transpersoners liv och därmed förbättra politiken. ”Just nu arbetar vi mest med att få till en ny könstillhörighetslag baserat på juridiskt självbestämmande, förkorta vårdköerna och få till en nationell strategi för hur stat, myndighet och regioner ska bemöta transfobi,” berättar Krantz.

Vilka har varit de främsta framgångarna under 2023?
– Den största framgången är att många fler lyfter sina röster för transpersoners liv och rättigheter. Det är tuffa tider med avhumaniserande retorik och hatpropaganda, men varje dag ställer människor upp för det som är rätt och gör sitt hörn av världen bättre. Jag är, trots allt, optimistisk för framtiden.

De allvarligaste bakslagen?
– Det var hemskt att behöva ställa in vårt och RFSL Ungdoms transkollo i våras på grund av hot från högerextrema och frustrerande att vi inte vet mer om när riksdagen kommer kunna rösta om ett förslag på en ny könstillhörighetslag. Likaså var SVT:s programserie ”Transkriget” ett haveri som spred fördomar och långsökta teorier utan nyans eller motkommentar.

Vilka förhoppningar har du på det kommande året?
– För det första hoppas jag att jag vinner ”Årets Keep Up The Good Work” på QX-galan 2024! Skämt åsido hoppas jag att fler blir medlemmar i bra organisationer, engagerar sig, läser på och gör sitt lilla hörn av världen bättre.

Hur kommer du och din organisation arbeta för att förverkliga dessa förhoppningar?
– Vi kommer fortsätta stå upp för kunskap, evidens, gemenskap och goda samtal i Sverige. Transammans blir större och starkare för varje år. Vänta ni bara!