Emelie Stark, 33, är tf ordförande för HBTQ+Socialdemokrater, som är ett sidoförbund till Socialdemokraterna. Organisationen består av 17 föreningar och distrikt med ca 1500 medlemmar. Stark berättar att organisationen arbetar med alla hbtq+frågor inom politiken på kommunal, regional och nationell nivå. ”Det innebär allt från familjepolitik, skolpolitik, sjukvårdspolitik m.m. På senaste har de särskilt drivit på för att en ny könstillhörighetslag ska bli till.”

Vilka har varit de främsta framgångarna under 2023?
– Socialdemokraternas lagrådsremiss om en ny könstillhörighetslag fick stöd när Moderaterna och Liberalerna bröt i frågan med sina regeringssamarbetspartier och la fram ett utskottsinitiativ. När det finns en majoritet i riksdagen för förändring är det inte mer än rätt att det läggs fram, särskilt när detta skulle göra så otroligt stor skillnad för de personer som idag faller mellan stolarna i systemet. Redan när förslaget lades fram var vi i HBTQ+Socialdemokrater kritiska, för att vi ville gå ännu längre, men vi ser detta som ett viktigt steg på vägen i rätt riktning.

De allvarligaste bakslagen?
– En sverigedemokrat på landsdagarna ville utvisa dragartister. En annan sa att Pridefestivalen legitimerar pedofili. I en motion i riksdagen vill en sverigedemokrat höja åldern på transvård till 25 år, samtidigt som de inte har några problem att föreslå att 13-åriga barn ska sättas i fängelse. Allt detta sades under 2023 och det visar på vilken människosyn Sverigedemokraterna har som parti. Det hade inte varit ett bakslag om det inte var så att Sverigedemokraterna styr regeringen som en marionett. Jag undrar var gränsen går för de andra partierna för att samarbetet ska upphöra. För oss passerades den gränsen för länge sen.

Vilka förhoppningar har du på det kommande året?
– En förhoppning är ett lyckat Europaparlamentsval. S går fram starkt i mätningarna, vilket gör mig väldigt glad. Vi behöver arbeta för ett Europa som värnar frihet, jämlikhet och solidaritet. Men det går inte att komma undan oron om att vi redan ser desinformationskampanjer och härskartekniker hagla. Rysslands invasion av Ukraina, kriget mellan Israel och Hamas, samt gängkriminaliteten med nätverk utomlands innebär att makter utanför EU och utanför Sverige vill påverka vårt val. Här har vi alla ett ansvar att inte sprida lögner och desinformation.

Hur kommer du och din organisation arbeta för att förverkliga dessa förhoppningar?
– Vi kommer stå upp för vår politik, för fakta och svara lögnerna med en större megafon. Demokratin tjänar på att fler går till vallokalen och lägger sin röst, så vi ska kämpa för ett ökat valdeltagande.

——————–

Claes Nyberg leder Centerpartiets HBTQ-nätverk som inte har ett fast antal medlemmar eller fasta avdelningar. ”Det finns flera lokala grupper som jobbar på de sätt de vill i sitt hemmadistrikt och en liten styrgrupp som omsätts då och då”, berättar Nyberg. ”Men det finns många aktiva i HBTQI-frågor på alla nivåer i partiet och i våra syskonförbund som CUF och Centerstudenter. Och så länge partiet fortsätter att hela tiden ta steg framåt i vår politik med brett stöd bland medlemmarna fortsätter vi nog verka i de strukturer som finns.”
Nätverket prioriterar nu allra högst en ny könstillhörighetslag. ”Men även en fortsatt moderniserad föräldrabalk är viktigt och att altruistiskt värdmödraskap ska bli tillåtet i Sverige. Att kunna registrera icke-binärt kön är också på listan liksom att stärka rättssäkerheten för HBTQI-flyktingar där den politiska utvecklingen och klimatet i Sverige oroar.”

– Sen får vi inte glömma hur viktigt det internationella arbetet är, säger Nyberg. Inte minst inom EU för att vakta våra egen rättigheter och agera för stärkta mänskliga rättigheter i alla delar av världen. Att rösta på partier och kandidater i valet till Europaparlamentetet som verkligen vill driva HBTQI-rättigheter har aldrig varit viktigare än nu. Där står Centerpartiet starka.

Vilka har varit de främsta framgångarna under 2023?–
– Vi i Centerpartiet har länge drivit på för en mer modern och mer flexibel föräldrapenning, så att flera vuxna som är viktiga för ett barn kan dela på ansvaret. Nu kommer äntligen de första delarna av en sådan reform på plats. Det är bra för alla de stjärnfamiljer som idag kommer i kläm, men även för ensamstående, småföretagare och familjer med fler föräldrar än två.
Och en stor framgång för vårt eget arbete är att Centerpartiets stämma i september beslutade att vi vill göra det möjligt för ett barn att även ha fler vårdnadshavare än två.
Sedan är det väl ändå ett steg framåt att riksdagen nu fått ta över arbetet att få en ny könstillhörighetslag på plats efter att vi som väntat kunde se att SD och KD i Tidölaget vägrat få en sådan på plats. Men mycket arbete kvarstår då förslaget inte går hela vägen kring rätten för självbestämmande av juridiskt kön. Starka krafter inom S är helt emot denna förändring, framförallt hos S-kvinnor som driver motståndet hårt. Vi såg ju hur frågan bromsades i två hela mandatperioder under deras regeringstid.

De allvarligaste bakslagen?
– Det allvarligaste fortsätter att vara att Sverige ännu inte har en fungerande könstillhörighetslag på plats sedan svenska domstolar helt underkände den lag vi har för ett decennium sedan. Det är ett verkligt svaghetstecken och drabbar många personer här och nu både i vardagen och begränsar deras liv framåt. Vi såg även ett bakslag från utredningen för omvändelseförsök som inte ser att HBTQI-personer behöver skyddas från de övergreppen vi ser pågår i Sverige och runtom i världen. Jag förutsätter att både regeringen och riksdagen inte väljer att inta en sådan passiv hållning.
Sedan tror jag vi får vänta oss att flera viktiga reformer kommer att helt stanna upp den här mandatperioden när vi vet att SD som största parti i regeringsunderlaget konsekvent är emot alla förbättringar för HBTQI-personer och inte lär tillåta några steg framåt. Som nu senast fick de ju även stöd av KDs riksdagsgrupp för att stoppa en ny könstillhörighetslag. Sverige fortsätter att snabbt halka ner på ILGAs lista över HBTQI-rättigheter.
– I världen i övrigt finns också många bakslag under 2023 såsom Italiens nya regerings beslut att föräldrar i samkönade par retroaktivt kan tas ifrån sitt juridiska föräldraskap. Och den fortsatt snabba utvecklingen bakåt i Ryssland är förstås fruktansvärd att se.

Vilka förhoppningar har du på det kommande året?
– Jag hoppas att Riksdagen kan samla sig till ett klart steg framåt mot en ny könstillhörighetslag som sista land i Norden. Det är bråttom och kan inte vänta. Trycket både från värdekonservativa och TERF-feminister i flera partier kommer vara hårt för att helt bromsa en utveckling och även försvåra den transvård vi har idag. Att vi får en proposition på plats som tydligt kriminaliserar omvändelseförsök och ser till att inga skattemedel ges till organisationer som tillåter detta är också på önskelistan. Men det blir nog svårt med den regering vi har nu.
–Sen är det nödvändigt att en ny utredning för altruistiskt värdmödraskap kommer igång. För vi kan inte fortsätta att leva med det helt oreglerade tillstånd vi har nu.

Hur kommer du och din organisation arbeta för att förverkliga dessa förhoppningar?
– Vi är ett nätverk och inte en separat organisation som samordnar idéer och förslag bland medlemmar inom Centerpartiet som vill se steg framåt för HBTQI-personers rättigheter. Så det handlar om att ute både i kretsar och distrikt se till att bra förslag kommer fram och går hela vägen till att bli partiets politik. Sedan ge stöd till vår riksdagsgrupp och andra Centerpolitiker när de vill lära sig mer eller bättre förstå utmaningar för HBTQI-personer eller partiets politik när de ska vara med i olika sammanhang eller får frågor att lösa på sitt bord.
– Sedan förstås driva opinion internt och externt när det är läge och hjälpa till att ordna aktiviteter vid exempelvis Pride-festivaler. Vi samordnar oss också gärna med de andra partiernas olika HBTQI-sammanslutningar då mycket går att skapa gemensamt stöd för över blockgränser och andra låsningar.