Sveriges äldsta och största organisation för hbtqi+rättigheter, RFSL, har Peter Sidlund Ponkala som ny förbundsordförande. RFSL har idag 8000 medlemmar och 36  avdelningar. ”Vi bedriver olika former av verksamhet, med såväl internationellt arbete, hiv-preventivt arbete, stödmottagning, asylrätts- och newcomersverksamhet, påverkansarbete”, berättar Sidlund Ponkala och lägger till att avdelningarna har olika typer av social verksamhet för medlemmarna.
– Våra prioriterade frågor är att Sverige ska få en moderniserad könstillhörighetslag, förbud mot omvändelseförsök på hbtqi-personer, öka kunskapen om hbtqi-personers livsvillkor i samhället, inte minst inom områdena asyl och migration, familjepolitik, trans- och intersexpersoners rättigheter och äldre hbtqi-personers livsvillkor, säger Sidlund Ponkala.

Främsta framgångarna under 2023?
– I Sverige är det att vi fått till en öppning för en ny könstillhörighetslag i riksdagen. Internationellt har vi sett framgångar som att samkönade äktenskap blev lagliga i Estland, Andorra och Nepal. Det blev också enklare att ändra juridiskt kön i tre länder, Finland, Spanien och Andorra. Dessutom har det införts förbud mot omvändelse i såväl Norge som Island. Det är också glädjande att flera andra länder tagit steg för att förbättra situationen för hbtqi-personer. Dessutom är påve Franciskus uttalande om välsignelse för samkönade par ett litet, men viktigt steg framåt för hbtqi-personers rättigheter.

Allvarligaste bakslagen under 2023
– Internationellt skedde en del bakslag. Uganda antog en av världens hårdaste anti-hbtqi-lagar, som möjliggör dödsstraff. Ryssland stämplade hbtqi-rörelsen som extremistisk och förbjöd könsbekräftande vård för transpersoner. I USA har det också skett en tillbakagång i flera delstater, och där har det också lagts fram över 500 hbtqi-fobiska lagförslag.

Vilka förhoppningar har du för det kommande året?
– Att vi ska få till en liknande modernisering av svensk lagstiftning som vi sett på andra håll i vårt närområde, en moderniserad könstillhörighetslag som bygger på självbestämmande och ett förbud mot omvändelseförsök. Sverige borde också slopa informationsplikten för hiv. Dessutom behöver vi arbeta med kommunerna i deras brottsförebyggnade arbete för att minska hot och hat mot hbtqi-personer.
– Jag hoppas också att vi lyckas stärka hbtqi-rörelsen i Sverige och internationellt, eftersom vi ser att vår rörelse behövs för att flytta fram positionerna, men också för att slå vakt om redan vunna rättigheter.

Hur kommer du och din organisation att arbeta för att förverkliga dessa förhoppningar?
– Vi kommer att fortsätta uppvakta och påverka beslutsfattare kopplat till såväl könstillhörighetslagen som förbud mot omvändelse. Information om vår verksamhet och utbildning till olika aktörer om hbtqi-personers livsvillkor är viktiga steg för att öka tillgången till likvärdig service för hbtqi-personer.
– Vi kommer också att arbete för att stärka våra avdelningar och det arbete som görs lokalt, eftersom det är otroligt viktigt för många och skapar en meningsfull vardag man får möjlighet att delta i.
– Internationellt kommer RFSL att fortsätta vårt arbete med Rainbow Academy för att skapa förutsättningar för hbtqi-organisering utanför Sverige. Dessutom behöver vi arbeta för att skapa starka nätverk och broar mellan organisationer såväl i Sverige som utomlands.