Vid tisdagens sammanträde med Gävle kommunstyrelse beslutades att ett HBTQI-råd skall inrättas för att ”tillvarata hbtqi-perspektivet i kommunens samtliga verksamheter.”

Rådet leds av Therese Metz (mp) och från kommunstyrelsen ingår även socialdemokraternas Jörgen Edsvik.

– Detta är en jätteviktig satsning som vi har drivit i många år för att öka möjligheten för hbtqi-personer att delge sin erfarenhet och bidra med sin kunskap så att vi skall kunna utveckla arbetet inom kommunen, säger  miljöpartisten Emanuel Hellstrand Hort via facebook.

Innan beslutet meddelade Sverigedemokraternas oppositionsborgarråd Elizabeth Puhls och Richard Carlsson att de avstår från att delta i beslutet.

Möten om hbtqi-frågor i kommunen kommer att hållas regelbundet.

Göteborgs stad har sedan 2013 ett HBTQI-Råd som håller regelbundna öppna möten och har arbetat med att ”lämna yttranden och vara ett kommunalt remissorgan” och har även arbetat med utvecklingsinsatser.