Det var den 13 februari som Upplands-Bro kommun mottog certifikatet från RFSL. Syftet är att främja inkludering och mångfald så att alla, oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet, upplever respekt, synlighet och känner sig välkomna.

Kommundirektör Ida Texell säger att intyget är betydelsefullt, glädjande och inte minst viktigt.

– Certifieringen har stor betydelse med tanke på den aktuella globala situationen där demokratin och mänskliga rättigheter utmanas alltmer varje dag, säger Ida och fortsätter:
– Vår ledningsgrupp har sedan länge arbetat normkritiskt. Vi har genomfört arbetsvärderingar som handlat om lönenivåer, kriterier och strukturer. Vi har sett över om det är skillnad mellan könen. Utöver det så har vi systematiskt granskat vår organisation för att säkerställa lika möjligheter för alla.

Certifikatet är särskilt viktigt för Ida personligen då hon i flera år har kämpat för mänskliga rättigheter. Som tidigare räddningschef skapade hon förutsättningarna och lade grunden för att Sveriges första brandstation  skulle hbtqi-certifieras.
– Jag är en stark humanist som värdesätter mångfald och respekt för alla människor. Under mina 20 år inom räddningstjänsten har jag lärt mig att det inte finns något viktigare än att ta hand om varandra och respektera varandras värdighet. Det här är en hjärtefråga för mig!

Hur var RFSL:s utbildning?
– Den var av hög kvalitet, pedagogisk och lättillgänglig. Den pågick under fem månader, både på distans och fysiskt, och leddes av RFSL:s utbildare Sara Sjölander. Utbildningen lade grunden för ökad förståelse och bjöd in till reflektion kring normer och fördomar. Den gav oss verktyg att utmana och förändra vår kunskapsnivå.

Vad tror du att andra kommuner kan förbättra när det kommer till sådana här frågor?
– Kommunerna måste erkänna behovet av ökad kunskap och medvetenhet. Att skapa mer kompetens i dessa frågor är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Det handlar om att förstå och ifrågasätta normer och strukturer. Det är också viktigt att kontinuerligt uppdatera kunskapen, eftersom samhället ständigt förändras, säger Ida och fortsätter:
– Jag vill även poängtera att 1,2 miljoner människor arbetar i kommuner och regioner i Sverige idag. Det är vi som sköter äldreomsorg, skolor, barn- och fritidsmiljöer. Vi sköter så otroligt mycket av det som är offentlig sektor – och vi har en otrolig potential att vara med och förändra. Därför är vi extra glada över det här hbtqi-certifikatet!