Riksdagsledamot Daniel Castro Vencu Öhrlund (S) gick i förra veckan ut med offentlig kritik mot partikamraten och ordföranden för S-kvinnorna, Annika Strandhäll, för hennes sätt att diskutera könstillhörighetslagen. I Svenska Dagbladet talade han om att hon agerar på ett ”ansvarslöst sätt”.

Till QX säger han att det är problematiskt med att felaktigheter om förslaget till en ny könstillhörighetslagstiftning sprids.

– Jag vet inte om det är medvetet eller ej, men jag väljer att snälltolka mina kamrater, säger han och exemplifierar med hur kritiker av det som nu är Socialutskottets förslag till en ny könstillhörighetslagstiftning påstår att det innebära självbestämmande och att definitionen av biologiskt kön kommer ”raderas”. Han nämner även diskussionerna om transpersoner inom idrotten och påståenden om att lagen skulle innebära att män kommer få tillgång till kvinnors omklädningsrum.

– Detta är ett misstänkliggörande av transpersoner som vi vet är en utsatt grupp, säger han upprört. Sättet som detta diskuteras på bidrar till skrämseln som nu uppstått. Det är oerhört tråkigt och allvarligt.

Daniel Castro Vencu Öhrlund säger till QX om kritiken av partikamrater att han i grunden menar att interna diskussioner skall hållas internt och berättar att han även haft en dialog med företrädare för S-kvinnorna.

– Men det går en gräns när man fortsätter sprida felaktigheter som nu dessutom leder till att många tror att vi håller på att svänga i frågan, säger han och vill försäkra att Socialdemokraterna ”står fast vid vallöftet”.

Men hur säkra kan vi vara på att det håller ända fram till omröstningen i riksdagen den 17 april?
– Det är min uppfattning att vi kommer stå fast, säger han. Vi har haft en bra process med bland annat ett helt riksdagsgruppsmöte om frågan där alla har fått komma till tals. Socialutskottets S-ledamöter stödjer förslaget och vi gick till val på det förslag som nu läggs fram i riksdagen. Så detta är något vi i Socialdemokraterna har drivit och vill se.

Formellt har dock inte Socialdemokratiska riksdagsgruppen tagit ställning till det förslag som Socialutskottet kom fram till i förra veckan där 1972 års lag blir till två lagar som separat reglerar de medicinska frågorna kring könskorrigering och i en annan lagtext fastslår reglerna för byte av juridiskt kön. Även om byte av juridiskt kön förenklas, enligt förslaget, krävs fortsatt ett godkännande från vården och den enkla administrativa process grundad på självbestämmande som sedan en tid finns i våra nordiska grannländer och som svenska hbtq-rörelsen drivit går inte igenom.

Tycker du det är acceptabelt att förslaget inte leder till ett självbestämmande för transpersoner?
– Jag står bakom självbestämmande, svarar Daniel Castro Vencu Öhrlund. Men liksom hbtqi-rörelsen i stort har jag förlikat mig med att det inte finns en majoritet för detta. Bättre då att vi nu får en moderniserad lag som gör situationen betydligt bättre än det är idag.

Låter som hbtq-rörelsens resonemang när partnerskapslagen kom. Ett steg på vägen till lika rättigheter… Hur lång tid kan det ta tror du innan självbestämmande kan bli verklighet?
– Efter den 17 april så måste nog frågan få vila lite. Det är så många känslor inblandade. Men sedan kommer frågan om självbestämmande vara oundviklig. Liksom vid frågan om äktenskap så kommer nog KD vara mot även då men kanske när det är genomfört säga att man är för, säger Daniel Castro Vencu Öhrlund med ett skratt.

Är debatten kring könstillhörighetslagen ett tecken på att hbtqi-frågor tappat i status inom Socialdemokratin?
– Jag skulle vilja säga att det är uppenbart att de strömningar som finns i samhället i övrigt, de konservativa, känner man av på väldigt många platser. Socialdemokraterna går mot ett mer konservativt håll men också att man ser det som att hbtq-frågor är allmänt vedertagna i samhället. Det menar jag är helt fel. Varje generation måste vinna hbtq-frågorna igen, liksom med demokratin. Det är fortfarande så att hbtq-personer inte kan diktera villkoren för sina egna liv, utan måste vänta på att majoritetssamhället först skall säga ok. Så nu får vi inte tappa takten och det är viktigare att vi fortsätter och håller i och står för de grupper som är så utsatta, svarar Daniel Castro Vencu Öhrlund.