Idag bekräftades i socialutskottet det förslag som läggs fram till riksdagen om en ny lagstiftning kring könstillhörighet. Lagen från 1972 som reglerar möjligheten att genomgå könsbekräftande vård och fåt sitt juridiska kön ändrat föreslås bli två separata lagar. En lag omfattar den könsbekräftande vården där dagens 18-årsgräns bibehålls. Den andar laget rör byte av juridiskt kön, där det föreslås en 16-årsgräns liksom krav på kontakt med vården för att kunna lämna in en förenklad ansökan. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2025.

Lagen blir inte, som i bland annat våra nordiska grannländer, baserad på transpersoners och ickebinäras självbestämmande, men förenklar dagens regler.

I höstas blev det slutgiltigt klart att regeringen inte kunde ställa sig bakom en proposition utan att frågan, så som med samkönade äktenskap och adoption, blockerats av kristdemokraterna. Istället tog moderaternas Johan Hultberg och liberalernas Lina Nordquist ett initiativ i riksdagens socialutskott och där fått med sig övriga partierna förutom KD och Sverigedemokraterna.

Förslaget liknar den lagrådsremiss som den Socialdemokratiska regeringen, genom dåvarande skolministern Lina Axelsson Kihlblom, lagom till Stockholm Pride 2022. Och även nu står alltså Socialdemokraterna bakom den svenska lösningen.

Även den svenska trans- och hbtqi-rörelsen uttrycker sitt stöd för reformen, trots att den inte uppfyller de krav på självbestämmande som hela tiden varit central i såväl den här som internationellt.

Just nu bubblar debattsidor och nyhetsrapporteringar om olika farhågor som en reformering av 1972 års lag kan komma att innebära. Både Aftonbladet och Dagens Nyheter hänvisar till en källa inom moderaterna som uppger att 80% av riksdagsgruppen vill rösta nej, men att de inte vågar för att inte komma på kant med partiledaren Ulf Kristersson.

Johan Hultberg säger till QX att han dock är lugn både för att hans egen partigrupp och en majoritet i riksdagen kommer rösta ja den 17 april..
– Jag känner mig väldigt trygg med att det finns ett solitt stöd för den här reformen. Det är sex partier som har slutit upp till en väldigt bred parlamentarisk majoritet. Det är ingen hemlighet att det varit en debatt i samhället i stort och inom olika partier inklusive mitt eget. Men jag har uppfattat att inom moderaterna så har kritiken lagt sig när jag har fått möjlighet att förklara vad förslaget innebär. Jag känner mig trygg med att den moderata riksdagsgruppen kommer rösta grönt, ja till det här förslaget, tillsammans med ytterligare fem andra partier.

Till QX säger han sig dock vara bekymrad över att det i media och debatter sprids ”otroligt mycket felaktiga uppgifter, missuppfattningar, sammanblandningar” eftersom ställningstaganden i sakfrågan därmed utgår från felaktigheter.

Har du några exempel på missuppfattningar som du tycker är extra bekymmersamma?
– Dels tycker jag det är bekymmersamt med sammanblandningen som finns mellan juridiskt kön och olika könsbekräftande behandlingar. Jag tycker det är bekymmersamt att det i media ofta framställs som att minderåriga på egen hand skall kunna ansöka om att ändra sitt juridiska kön, att det lyfts fram att det inte skall vara något krav på prövning eller kontakt med vården.

Han är helt medveten om att det som nu presenteras inte möter upp kraven från transpersoner och trans- hbtqi+rörelsen.

Vad är det om gör att man inte har kunnat möta hbtqi-rörelsens krav fullt ut menar du?
– För moderaternas del är det väldigt viktigt att göra den här reformen för att förbättra livsvillkoren för transpersoner och se till att människor fullt ut skall kunna leva som de som de är. Men det är också viktigt för moderaterna att vi lyssnar in de remissynpunkter som har kommit och att vi tar den oro som finns kring reformeringen på allvar. Det tror jag också är viktigt för hela hbtqi-rörelsen. Att det ligger i allas intresse att få till en modernisering som gör det enklare att ändra juridiskt kön och som kan avfärda de farhågor som lyfts fram i debatten.

– Detta har varit utrett och debatterat i tio – femton års tid. Ingen regering har tagit frågan i mål men nu gör vi moderater det tillsammans med liberalerna och samlar en bred majoritet i Sveriges riksdag för en viktig reform. Som moderat är jag bara otroligt stolt över att vi nu äntligen tar den här frågan i mål och på det sättet stärker friheten och livsvillkoren för transpersoner.