Vid HBT Liberalernas årsstämma i Götebirg i helgen valdes Gabriella Tofterhed till ny förbundsordförande att ta över efter Carl-Otto Engberg.

På Facebok skriver Tofterhed  att ”Vi befinner oss mitt i en debatt som spårat ur. Att konservativa krafter vill motarbeta ökad frihet för transpersoner är inget som förvånar. Men kvinnorörelsens svek tycker jag är svårsmält. Nästa onsdag kommer riksdagen rösta om en modernare könstillhörighetslag, som i större utsträckning än idag bygger på självbestämmande. Det handlar om att det blir enklare att ändra sitt juridiska kön, dvs det kön som lagen och staten anser att du har. Det handlar inte om kirurgi.

Just den nya könstillhörighetslagstiftningen var också temat för det uttalande som kom från årsstämman. En reform som de kallar ”den största vinsten för transpersoners frihet sedan 2013”, det året då tvångssteriliseringen avskaffades. De uttrycker besvikelse över kvinnorörelsen och konservativa krafter och argumenterar mot de som menar att processen gått för fort och saknar demokratisk förankring: ”Den nya könstillhörighetslagen har utretts i 17 år och en majoritet av partierna i den svenska riksdagen står bakom förslaget. Alla partier har i sin tur fattat sina beslut i sina högsta beslutande organ.

Gabriella Tofterhed, 31 år från Varberg, arbetar idag vid Göteborgs tingsrätt, har varit vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet och är fritidspolitiker.