I tisdags meddelade Västmanlands tingsrätt dom mot en 35-årig man som hotat bland annat Stockholms oppositionsborgarråd Jan Jönsson (L) efter hans kampanj till stöd för sagoläsande dragqueens. Mannen döms att betala 10 000 kronor till Jönsson för olaga hot och kränkning när han på X, tidigare Twitter, pingade Jan Jönsson i ett inlägg tillsammans med en bild på en hängd person och texten ”The Cure for Pedofhilia”.

I polisförhöret försvarar sig den nu dömde inlägget med att dragqueens som läser sagor för barn är kopplat till pedofili, utan att förklara hur han menar annat än att hänvisa till att han hört om några som läser sagor ”där det användes sexuella namn och någon sexuell bok tror jag också”. Det senare påståenden som framförts av bland annat

Hur kommenterar du domen Jan Jönsson?
– Jag tycker det var välkommet att det blev en fällande dom. Jag har har haft ganska mycket otur tidigare då folk som skrivit hemska saker friats, men det här gången verkar det inte vara någon tvekan från domstolen.
Jönsson berättar att han har haft kontakt med olika dragartister sedan sedan kampanjen som beskrivit att de också blir utsatta för mycket, hat och hot men vare sig orkar eller ibland vågat göra anmälningar.
– Så det känns bra att vi nu fick ett tydligt uttalade om att detta inte är ok, säger han.

Har hatet och hoten blivit värre efter din kampanj med dig som dragqueen?
– Det som slog mig är dels all den kärlek som strömmade in från alla möjliga håll, svarar Jan Jönsson. Det andra är hur oerhört aggressivt det var det som detta väckte. Det är på en helt ny nivå för min egen del och då har jag redan haft ett antal andra hatkampanjer kring andra frågor. Tyvärr, som Petter Wallenberg berättade hos er, så har inte inte problemen minskat utan snarare ökat.

Vad tror du detta beror på?
– Jag är helt övertygad om att det har samband med att ledande politiker, framförallt i Sverigedemokraterna som själva uttrycker sig väldigt föraktfullt om dragartister och där man på vissa håll tyckt att de skall kastas ut ur landet, att man inte få ha framträdanden och man understryker den här märkliga kopplingen till pedofili. Just den kopplingen tror jag är orsaken till att det blir en så intensiv aggressivitet.

Du är luttrad, men blir det konsekvenser för dig? Blir det tuffare att vara politiker?
– Jag tyckte nog det mer i början. Just när dessa grejer kommer är det väldigt obehagligt men sen blir det ju någon form av normaliseringsprocess där jag märker att omgivningen reagerar mycket starkare än vad jag själv gör.  Samtidigt tycker jag det är så viktigt att uppmärksamma att dessa hot och hat finns och faktiskt ökar. Och detta håller på att bli ett samhällsproblem i hela västvärlden att hbtqi-personer, kulturpersoner, journalister och även förtroendevalda utsätts i syfte att tystas.

Utöver polisanmälan, vilka andra åtgärder tycker du behövs för att komma åt problemen med hat och hot?
– Den ena är att vi som är förtroendevalda måste tänka på hur vi själva uttrycker oss i sociala medier och andra sammanhang. Man kan inte uttrycka sig hur som helst om olika minoriteter och utsatta grupper, säger Jan Jönsson men lägger till med ett skratt: ”Det kan jag ju säga men så kanske inte så många följer det.”
– Annars så tycker det handlar om att hela tiden hålla frågan vid liv om att detta faktiskt pågår. Hela tiden så utsätts personer på olika sätt. Det gör människor medvetna och de kan då välja att göra på annat sätt för att vara en bättre människa.

– Det är positivt bland många skolor i Stockholm är att man t.ex bjudit in Admira att visa shower och hålla samtal och att biblioteken faktiskt inte backar. Att man fortsätter köra sina program för det kommer i sig göra att fler kan se att detta är roligt.

Det talas om backlash mycket nu med ett växande motstånd. Du har talat om förskolan Egalia i Stockholm som hotas av nedläggning. Ser du någon backlash i Stockholm, kanske inte då med hat och hot men att man nedprioriterat hbtqi-frågor?
– Nej, men däremot tror jag att det finns en känsla av att vi kommit så långt att vi inte längre behöver jobba med dessa frågor. Det beror nog på att det inte riktigt finns medvetenhet i stora delar av politiken om att det nu håller på att backa åt det andra hållet.

Jan Jönsson exemplifierar inte bara med förskolan Egalia utan nämner en rektor som fått synpunkter från föräldrar på att Pride-flaggor syntes i skolan och då tagit bort regnbågsflaggorna med hänvisning till att skolan skall vara värdeneutral.
–  Men det är ju inte ett värdeneutralt förhållningssätt eftersom skolan faktiskt skall stå för att vara välkomnande för alla, oavsett till exempel sexuell läggning eller social status. Då blir det en falsk värdeneutralitet skulle jag vilja hävda. Och det visar att det inte ens är självklart bland våra egna anställda att jobba med de här frågorna.
– Jag har ju även uppmärksammat att ju längre ut i ytterstaden man kommer desto mindre synliga blir pride-symbolerna på våra fritidsgårdar, fortsätter Jönsson. Det har då förklarats med att det anses känsligt. Då blir det jättetydligt att vi måste fortsätta hela tiden att för att inte tappa mark. Tidigare arbetade vi för att vinna fler framgångar för dessa viktiga frågor, men nu handlar det om att försvara det som har uppnåtts.

Måste såklart fråga som många andra redan gjort. Kommer du draga någon gång mer i framtiden?
– Jag tror inte riktigt folk har förstått hur oerhört avancerat det här kulturuttrycket är, svarar Jan Jönsson. Jag behöver professionell hjälp om det skall bli snyggt. Jag vill hitta något väl valt tillfälle där det passar att göra ett liknande statement. Det kommer komma, men det skall inte vara en ploj eftersom detta är en professionell kulturutövning. Då vill jag se till att denna kulturutövning synliggörs och inte förlöjligas genom mig.