Först fick den kristna regnbågsrörelsen EKHO ja på att medverka med informationsbord vid den Evangeliska frikyrkans, EFK, årliga Torpkonferens som sedan 1887 hålls under midsommarveckan i Torp på Närkeslätten intill Kumla.

Men den 17 maj, på Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, fick förbundsordföranden och queerteologen Lina Landström ett brev om att EFK återigen beslutat att inte välkomna EKHO som utställare. Landström reagerade i ett pressmeddelande.

Kristna regnbågsrörelsen har ett antal medlemmar som också är aktiva medlemmar i EFK:s församlingar, eller som har sin bakgrund i EFK. EFK:s beslut om att återigen utesluta oss som organisation från Torpkonferensen upprör och berör dem allra mest, och mitt hjärta blöder för deras skull.

Från EFKs sida, där ett mångårigt arbete kring hur synen på samkönad kärlek skall hanteras då medlemskyrkor tycker olika, säger ledningen att EKHO har en teologi kring äktenskap och sexualetik som skiljer sig från EFK.

Kristna regnbågsrörelsen har ingen enhetlig teologi, utan består av medlemmar med många olika äktenskapssyner och sexualetiker. Detta är ett exempel på felaktiga antaganden som görs om oss som vi ser fram emot att reda ut när alla parter är redo att mötas och lyssna till varandra”, kommenterar Landström i pressmeddelandet.

EFKs beslut att inte välkomna den kristna regnbågsrörelsen att närvara vid Torpkonferensen har nu fått Örebro Kommun att reagera, rapporterar Nerikes Allehanda. Ordföranden i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Christopher Hedbom-Rydaeus (m), säger att kommunens värdegrund med beslutet inte längre harmoniserar med EFKs.

Som konsekvens kommer inte kommunen längre tillhandahålla utlovade 59 stycken feriearbetande ungdomar.

– Det blir en typ av arbetskraft som kommunen tillför dem och kan man inte dela våra värden anser vi att det inte går att tillhandahålla den servicen, säger han till NA.se.

EFK svarar inte på Nerikes Allehandas frågor men skickar en skriftlig kommentar undertecknad av kyrkans missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss där de framhåller att de inte nekar enskilda hbtqi+personer att delta. ”Vårt beslut om utställare omfattas inte av diskrimineringslagen, eftersom den gäller personer och inte organisationer”, skriver de och jämför med att de skulle kunna neka föreningen Humanisterna.

Någon särbehandling nekar de till att de har och säger sig ta ”tydligt avstånd från allt vad hat, homofobi och begränsningar av åsikter och yttrandefrihet innebär”.

Inom EFK finns Immanuelskyrkan i Örebro som 2022 tog beslutet att de kan viga samkönade par. En annan medlemskyrka, Korskyrkan i Gävle, meddelade samma år att de inte kan vara kvar i EFK på grund av det de menar är en förändrad syn på samkönade relationer.