Antalet öppna hbt-kandidater ser ut att minska med den kommande riksdagen. Men två öppna hbt-kandidater har lyckats kryssa sig i och förbättra statistiken.
Även om inte alla distrikten i Värmland är räknade ser det säkert ut att Christian Holm, med 2194 personröster då 145 av 193 distrikt är räknade, tar ett av de två mandat som Moderaterna får i Värmland. Holm har suttit två mandatperioder i riksdagen och där har haft plats i utrikesutskottet med biståndsfrågor som sin specialitet. Han bor i Karlstad, är 38 år och är förlovad med Niclas Barenfeld.
– Att jag kryssas in handlar först och främst om ett pågående arbete mellan valen, säger Holm till QX. Det är i mellanvalsperioderna som man arbetar upp ett förtroende och gör sig ett namn. Sedan kan en omfattande kampanj under valrörelsen såklart vara bra.
– Och det ser du ut att ha haft!
– Ja, jag har haft ett stort stöd från inte minst ungdomsförbundet, där insatsen inte främst har varit ekonomisk utan har handlat om ett genuint engagemang.
– Vilka frågor har du drivit i valkampanjen?
– Jag är fokuserad på jobb och företagsfrågor vid sidan om utrikesfrågorna. De senare blir dock lite dolda i en valrörelse på regionalnivå, säger Holm. Så för Värmland har det varit jobbfrågan i kombination med utbildningsfrågor som varit de viktiga. Och såklart diskussionen om rovdjur och vargjakt.
– Var står du i den fråga?
– Jag vill både se skyddsjakt och licensjakt på varg.
Har hbtq-frågorna varit med under din tid i riksdagens utrikesutskottet?
– Det har varit ofta förekommande i utrikesutskottets diskussioner, svarar Holm. Jag har ansvarat för biståndspolitiken under de åtta åren och jobbat med mänskliga rättigheter och demokrati.
Christian Holm berättar att frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter liksom hbtq-frågor har varit ”högst centrala” och ”några av de prioriterade frågorna”.
– Det är såväl generellt som även specifika fall där det tydligaste i biståndssammanhang handlat om Uganda. Många hbtq-personer runt om i världen lever under liknande eller på annat sätt bedrövliga och oacceptabla situationer. Den utveckling vi ser i vårt östra grannskap är varken trevlig eller acceptabel. Ryssland utmärker sig när det gäller att gå i fel riktning, även om det finns andra exempel i regionen.
– Tycker du att det gett något resultat det arbete som gjorts?
– Det är inte alltid det gett resultat i länderna, svarar Holm. Men Sverige har ett bra inflytande och påverkan inom framförallt inom EU där det inte är alla som har en sund inställning. I många lägen handlar det främst om att hålla emot eftersom det finns krafter som driver på för att det snarare skall blir ännu sämre för hbtq-personer.
Christian Holm hoppas att Sverige fortsatt skall vara en blåslampa och ger en eloge till de ”oerhört tydliga” biståndsministrar som suttit under hans år i riksdagen. Ännu är det inte klart vilket utskott Christian Holm kommer arbeta med kommande mandatperiod men han understryker sitt fortsatt intresse för just utrikesfrågor.
– Hur hoppas du att hbtq-arbetet skall fortskrida under mandatperioden?
– Jag hoppas vi kan vara med och försöka få EU att ta fler steg i den riktning vi tycker man skall gå, säger han. En viktig del i detta är att se till att de ökade satsningar och prioriteringar som Alliansregeringen gjort på hbtq-frågor liksom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter skall fortgå och förstärkas.

Robert Hannah har gjort en närmast osannolik politisk resa i och med detta val. Placerad på femte plats och utan aktivt stöd av sitt parti har han samlat dryga 7% personröster.
– Jag har gräsrotskampanjat målinriktat, berättar Hannah för QX och berättar att han genom att ha arbetat med Demokraternas valkampanj i USA fått tips och idéer han nu använt sig av.
– Jag har tagit hjälp av volontärernas kontaktnät och jag har ringt upp, skickat sms och kontaktat personer på bland annat Qruiser med målinriktade budskap, säger han. När jag skriver till hbtq-personer lyfter jag de frågorna och när jag kampanjar i förorterna lyfter jag hur vi kan motverka skottlossningar, utanförskap och få en bra SFI-undervisning.
– Jag har haft ett eget hbtq-program som jag främst spridit via nätet, då det är enklare att nå oss den vägen. Och jag har drivit integrationsfrågor bland annat genom en vallokal i Hjällbo, stått med flygblad i alla de områden där Folkpartiet är starka.
Men hjälp av volontärer har han gjort ”det som inte kostar så mycket” och dessutom stuckit ut genom att ha tagit fram kampanjmaterial, inkluderat affischer, som inte har sett likadana ut som Folkpartiets övriga material. Det har hjälpt honom, menar han, att synas.
– Nu när du kommer in i riksdagen, vilka frågor kommer du driva?
– När det gäller hbtq-frågor är det transpersoners rättigheter som är viktigast liksom att hbtq-flyktingar inte skall sändas tillbaks till hemländer där de inte kan vara öppna, svarar Hannah. Dessutom är hedersfrågor och hbtq viktiga liksom regnbågsbarns rättigheter. Jag vill få in barnperspektivet.
När det gäller hans andra fokusområde kring invandring kommer han fokusera på arbetsmarknad- och utbildning kopplat till språk.
– Fixar vi inte integration och kommer åt utanförskapet så kommer det blir fler som kräver stopp för invandringen, säger han. Det är en personlig kamp jag för detta med att vi skall fixa integrationen.
Hannah konstaterar att partiet fått ett uppsving i förortsområden där han kampanjat aktivt.
– Tittar man på siffrorna har vi ökat ganska rejält i mina områden, säger han. Människor från Göteborgs förorter visar att man där faktiskt också valt att kryssa en in en öppen bög tvärt om vad många fördomar säger.

Läs även: Färre öppna hbt-personer i riksdagen men två kryssas in