Mördad för sin läggning

De flesta mord som QX.se skrivit om har något gemensamt. I nästan alla fall har mördaren hävdat att morden begåtts på grund av ett så kallat ”närmande”. En provokation som enligt gärningsmännen anses vara så provocerande att han vill döda bögen. ”Närmandet” kan vara så simpelt som i Johan Petterssons fall där han ger mördaren Jimmy en lapp med sitt telefonnummer, för att sedan bli brutalt mörda och kastad i en avloppsbrunn. Eller som i Peter Karlssons fall där det räcker med han säger till mördaren Miitri ”vad snygg du är” för att Peter ska bli knivhuggen 64 gånger. Liknande situationer har i många fall anses som om förmildrande omständigheter.

Varför hävdar gärningsmännen så ofta att närmanden skett? Jo för att det lönar sig! Den 11 mars 1995 blev Peter Karlsson mördad i Västerås. Det som gör mordet så speciellt är att fallet gick hela vägen till Högsta domstolen och blev prejudicerande. Mördaren döms till dråp istället för mord, trots kraftigt övervåld, något som är typiskt för just hatbrott mot homosexuella. Gärningsmannen hävdade att mordet begicks på grund av ”närmanden”. Fast det mesta tyder på att åklagaren har rätt i att mördaren Miitri, känd nationalsocialist, tagit tillfället i akt när han förstått att Peter var bög. Och han mördar Peter på grund av sin hatiska inställning till homosexuella. 19-åriga Miitri påstår att Peter försöker få honom att suga av Peter direkt när de träffas.

Åklagaren hävdar att Miitri och Peter träffats tidigare än vad Miitri påstår. Det finns ett vittne, som heter Roger, som styrker detta. Roger ser dem båda gå tillsammans ett längre tag. Han ser hela tiden att Peter har sina händer i fickorna och aldrig rör vid Miitri.

Miitri är dömd sedan tidigare för flera misshandelsfall och har knivskurit en jämnårig afrikan. Hemma hos Miitri hittar polisen många bevis på att han sympatiserar med nationalsocialisterna. De hittar en tidning med en artikel om att homosexuella inte har någon existensberättigande. Det står även att homosexuallitet är en ”svulst på folkkroppen”. Och Miitri säger att homosexuella är ”avskum”. På klassiskt nazistmanér hävdar Miitri att ett accepterande av homosexuella är ett första steg i en demoralisering som leder till accepterande av bland annat barnporr. Han säger även i polisförhören att han tycker illa om homosexuella och tycker att bögar ska sättas på en öde ö och att de där kan smitta ner varandra så mycket de vill. Baserat på detta anser åklagaren att Peter blivit utsatt för ett hatbrott.

Det är anmärkningsvärt att domare och nämndemännen väljer att tro på Miitri. De tror inte att Peter Karlsson har blivit utsatt för ett hatbrott. Trots att bevisen talar sitt tydliga språk och att mycket tyder på att Miitri ljuger, tvivlar ingenstans tingsrätten, hovrätten och tillslut Högsta domstolen på Miitris version. I Högsta domstolen står det att Miitri blivit utsatt för en provokation när Peter drar ner honom till sitt mellangärde och uppmuntrar Miitri till en homosexuell handling. Enligt Miitri säger Peter Karlsson ”ska du suga av mig”. Miitri kommer lindrigt undan och får 8 års fängelse.

Varför väljer domstolarna att tro på Miitri trots vittnet Roger? Det är tydligt att Miitri överdriver närmandet. Direkt efter mordet berättar Miitri för en vän att han mördat en bög som försök kyssa honom och säger inget om en avsugning. Även obduktionen visar att uppgifterna om hur Miitri knivhuggit Peter Karlsson inte stämmer.

Är det så att nämndemännen och domarna själva skulle tycka att det var obehagligt om en homosexuell man skulle ragga på dem, och därför väljer de att tro på Miitris berättelse?

Mycket tyder på att Miitris försvarsadvokat använder sig av ”homosexual panic defense” vilket betyder att mördaren drabbas av panik när han får en homosexuell invit. Försvarsstrategin är att flytta ansvaret från gärningsmannen till offret och resulterar i ett lägre straff. Efter HD-domen mot Miitri, har de flesta som mördat bögar och hävdat att morden begåtts på grund av provokation kommit lindrigare undan istället för att ha fått ett hårdare straff som straffskärpningsregeln säger. Detta betyder att en provokation anses vara en förmildrande omständighet trots att det ofta dessutom finns mycket som tyder på att mördaren spelat bög.

I Johan Petterssons fall från 2002 är det uppenbart att mördaren Jimmy spelat bög efter vad vittnet Paula berättar, trots detta står det i domen: ”…det kan därför inte uteslutas att den omständigheten att Johan Petersson ’stötte’ på Jimmy på Statt har utgjort ett tillräckligt motiv för Jimmy att ta livet av Johan Pettersson”. Tingsrätten kan inte ha satt sig in hur Johan uppfattat situationen. Johan ger en lapp med sitt nummer till Jimmy som tar emot den, sedan kommer Jimmy och går hand i hand med Johan och presenterar honom för sina kompisar. Om jag var Johan skulle jag tro att Jimmy besvarat mitt intresse. I Hovrätten säger Jimmy att han vill att gärningen ska ses som dråp eftersom han blivit starkt provocerad och ifrågasatt som heterosexuell när han vid baren på Statt fick en lapp med Johans mobilnummer. Jag misstänker att det är strategi att påstå detta. Denna gång gick det inte och straffskärpningen användes. Det är det enda mordet som som jag har hittat på de senaste tio åren där straffskärpningsregeln avvänds.

Även i mordet på Jonas Östman 2000 spelar den ena mödaren Jimmy homosexuell. Mordet anses inte vara ett hatbrott trots att Jimmy säger att tanken med att åka hem till Jonas var att de där kunde misshandla honom utan att det fanns några vittnen. Jimmy säger att han minns att han skar Jonas två gånger i halsen och säger ”skär man någon i halsen vill man ta död på honom”. Han säger även att han inte kränkte Jonas på grund av Jonas läggning trots att han skriker ”dö bögdjävul” under själva mordet. Efteråt säger han till sin medmördare ”Det är ingen fara, det var bara en bögdjävul”. Mycket tyder på att mordet är planerat, när Jimmy förstått att Jonas är gay försöker han övertyga Jonas om att få följa med honom hem.

Trots detta står det i domen ”det kan inte anses uteslutet att Jimmy bragt Jonas Östman om livet på grund av dennes sexuella läggning i allmänhet utan fast mer som en följd av att Jonas Östman gjort oönskade närmanden”. Det står alltså att det var på grund av närmandet och inte på grund av Jonas sexuella läggning som han blev mördad. Jimmy fick tio års fängelse och straffskärpningsregeln användes inte så som åklagaren ville. Återigen kan inte tingsrätten ha satt sig in i bögens situation. Mördarna umgicks med Jonas i flera timmar och när Jonas pussade på Jimmy protesterade inte han. Enligt medbrottslingen spelade Jimmy med hela tiden. Medhjälparen friades.

Jag får återigen ett intryck av att domstolarna måste känna hur förfärligt det måste ha varit att en bög ”raggar” på en och att bli ”utsatt” för ett närmande. I de flesta domarna står det att mördaren måste ha försökt freda sig. Trots att morden är brutala, bestialiska och med extremt övervåld funderar domstolar över om det rör sig om nödvärn. Oftast är det så att mördaren överdriver själva närmandet. Miitri berättade först till en kompis att Peter ville kyssa honom men i polisförhör och rättegångar säger han att Peter sa ”ska du suga av mig?”. Liknande sak sker i mordet på Bengt Janson från 2005. I de två inledande förhören säger inte Kristian något om att Bengt Janson angripit honom fysiskt.

Polisförhören i flera mord på homosexuella liknar förhör med kvinnor som blir våldtagna. Offret misstänkliggörs och ifrågasätts istället för gärningsmannen. Som i mordet på Bengt Janson så finns det nästan inget polisförhör, det mesta handlar om närmanden hit eller dit. Det står om Bengts sexvanor med mera. Trots att mördaren stulit en dator och att det antagligen fanns värdefulla antikviteter i Bengt Jansons lägenhet spekulerar tingsrätten inte i något annat skäl till mordet än att Kristian kände sig provocerad. Det av ett närmande som möjligtvis skulle kunna ses som ett försök till ofredande. I åklagarens stämningsansökan eller i den slutliga domen från tingsrätten nämns inga som helst resonemang om att motivet till mordet skulle kunna vara Bengt Jansons sexuella läggning. Kristian får tio års fängelse.

Jag känner inte till några fall med kvinnor som mödrar en man efter att de utsätts för ett närmade på krogen. Eller för att hon får ett telefonnummer av en kille. Men om detta skulle ske så skulle rätten antagligen tycka att hon får tåla att en man gör nämnanden och inte knivhugga mannen med 64 knivhugg för det. Kvinnan skulle antagligen ses som mentaltstörd som inte tolererade ett ”normalt närmande” och närmandet skulle aldrig anses var förmildrande omständighet.

Vad är det som egentligen är så provocerande med ”Vad snygg du är” eller att man ger någon sitt nummer? När en bög gör detta så anses detta alltså vara provocerande. Är det inte så att det är själva den homosexuella läggningen som egentligen provocerar?

I mars 1997 hotas en vårdare på Kumlafängelset av Miitri som skriver ett brev till sina nationalsocialistiska vänner. I brevet skrev Miitri. ”Hell broder!”, ”…en dag måste de öppna dörren till friheten åt oss, och därmed avsluta sina dagar på denna jord. Jag skulle inte bli förvånad om familjen X (vårdarens efternamn) upphör att existera inom en snar framtid”. Efter mordet på Peter Karlsson med 64 knivhugg har talet 64 blivit en kod för nazisternas böghat.

Källa: Tidigare artiklar i serien Mördad för sin läggning

Publicerad: 2007-06-07 12:00:00