Hiv/Aids

QX.se fick ett brev från den chilenske medborgaren Sebastians pojkvän. Vi publicerade brevet som en krönika och har därefter fått flera upprörda reaktioner från våra läsare.
Jag läste i morse artikeln om Sebastian. Det är verkligen tragiskt att det finns fortfarande människor runtomkring oss som dör av Aids. Jag känner medlidande för ”Mikael, artikelnsförfattare. skriver en man vars pojkvän gått bort i aids liksom de flesta av hans vänner.
Mårten skriver: Läste krönikan om Sebastian som vägrades bromsmediciner. Är
den sann? Blir så arg och ledsen över hur byråkratin och dumma regler är viktigare än ett människoliv. Undrar hur jag själv skulle reagera!? Jag skulle nog engagera hela gay-
stockholm + mina vänner och göra allt för att få till ett snabbt beslut att låta läkaren påbörja medicineringen.
Fan.. jag blir så arg så att jag kokar!! Detta är ju helt sjukt!

Sebastian kom i kläm eftersom han inte var svensk eller EU-medborgare och inte hade klart med uppehållstillståndet i landet.
Enligt reglerna så skall landstingen enbart hjälpa till med akut vård för utländska medborgare utan uppehållstillstånd i landet.
Idag ligger en 32-årig afrikansk kvinna på Huddinge sjukhus i samma situation som Sebastian. Hennes fall uppmärksammades i media och riksdagsmannen Magda Ayoub (kd) liksom folkpartisten Johan Pehrson ställe i slutet av november enkla frågor till statsrådet Maj-Inger Klingvall om situationen för svårt sjuka vuxna utan uppehållstillstånd. Sedan mars i år kan barn till de som saknar uppehållstillstånd få fri vård i Sverige. Men vuxna, som exempelvis fått avslag på en asylansökan och gömmer sig undan utvisning, ges bara möjlighet till akut vård.
– Vid förhandlingarna med Landstingsförbundet om sjukvård för de gömda barnen gjordes bedömningen att det skulle innebära ett alltför omfattande åtagande om staten skulle ersätta landstingen för fullständig hälso- och sjukvård till alla som reser in i landet. Den bedömningen kvarstår, svarade Maj-Inger Klingvall i riksdagen.
Från Noaks Ark, där Sebastian tillbringade en tid, säger Jan-Olof Morfeldt situationen är allvarlig.
– Noaks Ark och Läkare mot Aids har haft en diskussion under detta året. Vi tycker att Sverige har råd och möjlighet att först och främst av humanitär skäl ge full behandling åt dem som råkar vara här legalt eller illegalt.
– Men understryker han, det handlar även om en folkhälsoaspekt.
Morfeldt menar att människor som befinner sig i landet utan uppehållstillstånd ofta inte vågar komma i kontakt med sjukvården. Och att vissa tvingas ut i prostitution för att försörja sig.
Från Stockholms Landsting får han medhåll.
– Man definierar vad som är akutvård alldeles för snävt, säger folkpartisten och ledamoten av Hälso- och sjukvårdsnämnden Birgitta Rydberg till QX.se. Regeringen måste ta sitt ansvar i de här situationerna.
Och hon får medhåll av kristdemokratiska sjukvårdslandstingsrådet Stig Nyman.
– För asylsökande är det hyggligt reglerat, säger han till QX.se. Och vid akut vård finns det regler som fungerar idag. Men inget reglerar hur man finansierar en regelmässig vård av svårt sjuka.
Idag ersätter staten vid behov av omedelbar vård och vård som inte kan anstå. Men Klingvall menade i riksdagen att vad detta i praktiken innebär är omöjligt att reglera.
– Det är endast den vårdansvarige läkaren som utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet kan bedöma vilken vård som ska ges, sa hon i riksdagen. Vård som inte faller under dessa kriterier och där en måttlig fördröjning inte medför allvarliga följder för patienten ersätts inte av staten.
Stig Nyman säger till QX.se han inte kan lägga sig i den medicinska bedömningen.
– Hur medicineringen är sammansatt lägger jag mig inte i. Men man skall kunna leva med sin sjukdom, säger han och menar att läkarna hamnar i kläm idag och tvingas fiffla för att ge så bra vård om möjligt till de svårast sjuka.
– Nu blir Sverige ordförandeland i EU, fortsätter han, och då är det ett jättebra läge att ta initiativ för en harmonisering inom EU av dessa regler.
Så Sebastian, den afrikanska kvinnan på Huddinge Sjukhus och enligt Noaks Ark ca 40-50 andra hiv-positiva som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd, har ännu så länge bara att lita till att de träffar på läkare som har kraft och möjlighet att fiffla fram behövlig förebyggande vård.

Publicerad: 2000-12-08 17:27:36