Efter den internationella uppmärksamheten kring hur homosexuella arresteras, utsätts för tortyr och flyr i desperation från delrepubliken Tjetjenien, kommer nu flera politiska uttalanden.

Redan under tisdagen krävde RFSL att regeringen sätter press på ryska myndigheter för att få stopp på den förföljelse som hbtq-personer utsätts för och att de hbtq-personer från regionen som söker asyl i Sverige skall få uppehållstillstånd.

Idag ställer sig Sören Juvas, förbundsordförande i HBT-Socialdemokraterna, bakom kravet att svenska regeringen skall agera och att asylsökande skall få skydd i Sverige..
– Vi som land kan inte stillatigande se på när människor förföljs på grund av sin sexuella läggning, här måste vi som land agera på samtliga nivåer, säger han . Situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner har under de sista åren hårdnat i hela Ryssland. De berättelser som nu når oss från Tjetjenien visar på att situationen har hårdnat ytterligare. 

ILGA Europa kräver på liknande sätt att EU och det internationella samfundet kräver att alla krafter de har skall användas för att få stopp för interneringen och ”fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter som homo- och bisexuella män utsätts för”.
Och från de tre svenska EU-parlamentarikerna Cristofer Fjellner (m, EPP), Fredrick Federley (c, ALDE) och Malin Björk (v, GUE/NGL) kommer ett krav som tillsammans med fyra andra EU-parlamentariker riktas till parlamentets talman Antonio Tajani om att situationen för hbtq-personer i Tjetjenien skall behandlas under torsdagens plenum. Redan på onsdagskvällen kom Tajanis svar och frågan om de ”fruktansvärda rapporterna” kommer lyftas i parlamentet under torsdagen.

Jonas Gunnarsson, talesperson i HBT-frågor i Europarådets parlamentariska församling (PACE) reagerar också idag.
–  Alarmerande rapporter har inkommit från Tjetjenien under de senaste dagarna om systematiska kidnappningar, tortyr och mord på personer baserat på deras sexuella läggning, säger han. Vi uppmanar myndigheterna att omedelbart inleda en ordentlig utredning i linje med alla kraven i Europakonventionen. Att de tjetjenska myndigheternas svar hittills varit att förneka eller trivialisera anklagelserna, eller ens antyda att de tolererar sådana handlingar, är mycket allvarligt och oroande.

Birgitta Ohlsson ,utrikespolitisk talesperson för Liberalerna, ställde under onsdagen en riksdagsfråga till regeringen om vilka åtgärder de är beredda att vidta för att sätta press på den ryska regeringen.
– HBTQ-personer boende i Tjetjenien riskerar med stor säkerhet att drabbas av våld, trakasserier och i värsta fall mord. Den tjetjenska regimen är i högsta grad inblandad. Minst tre personer rapporteras ha dödats, specialstyrkor kallar gripanden för en preventiv utrensning.

Från Tjetjenien rapporteras nu att journalisterna som arbetar för den tidning, Novaja Gazeta, som bevakat det ökande våldet mot homosexuella nu tvingats lämna Ryssland av säkerhetsskäl.

HBTQ-aktivister QX talat med uppger att de nu tillsammans med representanter från tidningen kommer att träffa politiker från olika länder för att diskutera den akuta situationen. Förhoppningen, ”och det enda som kan få stopp på helvetet” är nu att den ryska Riksåklagaren skall genomföra en undersökning av det ökande våldet mot homosexuella i Tjetjenien.

Internflyktingar från delrepubliken får nu stöd av enskilda med mat och husrum i Moskva och Sankt Petersburg. Svenska Regnbågsfonden startade under tisdagen en akut insamling för att kunna ge humanitärt stöd till de som flyr de antihomosexuella kampanjerna i Tjetjenien. En insamling som fick ett enormt gensvar och på ett dygn fått in över en miljon svenska kronor.