Under torsdagen antog EU-parlamentet en resolution där stor oro för utvecklingen i Tjetjenien uttrycks. Parlamentet konstaterar att president Putin gett sitt inrikesministerium och federala åklagare i uppdrag att utreda händelserna i delrepubliken. Parlamentet uppmanar EU-kommissionen, medlemsstaterna och Europarådet att hjälpa Ryssland i detta arbete.

Bakom resolutionen står flera av parlamentets politiska grupper. Svenskar som varit aktiva i att att fram texten har varit vänsterns Malin Björk, liberala gruppens Fredrick Federley (c) liksom Cecilia Wikström (fp), kristdemokratiska gruppens Anna Maria Corazza Bildt (m) och den socialdemokratiska gruppens Soraya Post (Fi).

– Den gick igenom med bred majoritet, berättar Anna Hedh från socialdemokratiska gruppen i parlamentet för QX strax efter omröstningen.
– Att det blev så är jätteviktigt eftersom alla frågor som rör mänskliga rättigheter framförallt HBTQ och jämställdhet är på väg bakåt i Europa. Därför är det viktigt att frågorna lyfts i parlamentet, dels för vår egen del men också för att det innebär en påtryckning på Ryssland.

I resolutionen framförs samtidigt kritik mot att Ryssland röstat nej till att inkludera sexuell läggning och könsidentitet i FNs råd för mänskliga rättigheters arbete mot våld och diskriminering. Och parlamentet lyfter även i Tjetjenien-resolutionen kritik av den nya ryska lagen om våld i hemmet som kritiserats hårt för att innebär att detta accepteras av ryska myndigheter. Och resolutionen från parlamentet uppmanar till ett förstärkt arbete med hbtq-frågor vid medlemsstaternas och EUs diplomatiska arbete.

Asylfrågan lyfts också där EU-parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ”underlätta asylförfarandena för … offer, journalister och människorättsförsvarare” som drabbats under arbetet med att berätta om,blivit utsatta och hjälper de som utsatts i Tjetjenien.

Flera personer har lyckats ta sig i säkerhet ut från Tjetjenien men även från Ryssland. Ännu har inte Sverige gett asyl till några av de homosexuella tjetjener som nu söker säkerhet.
– Det som oroar mig lite nu är att flera verkar försöka ta sig till EU via Polen, som ju inte är helt positiva i hbtq-frågor, säger Anna Hedh
– Borde Sverige öppna för att ge dessa personer asyl?
– Som vår lagstiftning ser ut nu blir det ju oroande, säger Anna Hedh. Men detta är viktigt och jag utgår från att Margot Wallström och regeringen tittar på detta.