Uppmärksammandet av IDAHOT-dagen i Sankt Petersburg blev i år en stor framgång för arrangörerna. Till skillnad från tidigare år kunde evenemanget hållas under skydd av stadens polis. Efter att ha ansökt om tillstånd som nekades av polisen, vann arrangerande organisationen Coming Out rätten att mötas genom ett utslag i domstol.

Innan manifestationen hölls, skickades domstolens beslut till polisen som därmed fick vara på palts för att skydda deltagarna från de två motdemonstrationer som hölls.

Temat för manifestationen var ”Tid att tala!” och Polina Andrianova från Coming Out berättar i ett pressmededlande att  Igor Kochetkov från LGBT Network, Johnny Dzhibladze från Coming Out, Alexej Sergeev  Alliance of Straights and LGBT for Equality liksom Jelena Kostijuchenko från tidningen  Novaja Gazeta som avslöjade homoutrensningen i Tjetjenien höll tal.

I pressmeddelandet konstateras: ”Arrangemang gick hela vägen precis så som planerat och de 300 deltagarna kunde denna dag framföra krav för sina rättigheter i sin egen stad”. Och arrangörerna säger, om än med reservation för att liknande arrangemang kanske inte kommer kunna genomföras lika lätt framöver, att deras taktik att vara droppen som urholkar stenen ändå haft viss framgång.