Med röstsiffrorna 66 för och en emot röstade under onsdagen parlamentet på Malta för att göra landets lagstiftning könsneutral. Ögruppen som traditionellt varit strakt konservativt, med bland annat förbud mot abort och framtill 2011 skilsmässoförbud, har sedan 2014 gett enkönade par möjlighet till partnerskap.

Nationen har haft en allt högre svansföring i hbtq-frågor och har av ILGA-Europa, som årligen klassar kontinentens nationer enligt ett regnbågsindex, placerats som särklass etta.

Men något äktenskap har det fram till i går alltså inte varit tal om.

Enligt sen socialdemokratiske premiärministern Joseph Muscat handlar äktenskapsfrågan om att avskaffa diskriminering och särbehandling. Nyligen införde Tyskland samkönad äktenskapslagstiftning.