Regnbågsfonden, som fick stor uppmärksamhet med insamlingen till arbetet för att hjälpa de homosexuella som flytt från Tjetjenien, kom nyligen överens med Amir Ashour och organisationen IraQueer om ett stöd på 400 000 kronor för att under ett ettårs-projekt stärka säkerhetsarbetet för hbtq-personer i Irak.

Amir Ashour som har rönt stor internationell uppmärksamhet för sitt arbete i exilen, blev nyligen nominerad till Raoul Wallenberg Academy Prize för sitt engagemang. QX ställde några frågor till Ashour om det stöd den organisation han driver nu har fått.

– De medel vi har fått kommer användas för att stärka säkerhetsarbetet för HBTIQ+individer som inte redan har fungerade nätverk som de kan få hjälp av, berättar han. Genom det projekt som nu fått stöd kommer många HBTIQ+personers liv att räddas!

– Hur är situationen just nu för hbtq-personer i Irak?

– HBTIQ+ personer i Irak och den kurdiska regionen lever under konstant livsfara som riskerar utsättas för diskriminering, tortyr eller till och med att dödas. Vi ser vissa framsteg när det gäller hur unga människor talar om dessa frågor, men rent lagligt så tar vi enorma risker och vi är helt oskyddade.

– Hur är din personliga situation som så engagerad i hbtq-kampen i Irak?

– Personligen exponerades jag för en rad risker genom mitt engagemang. Idag lever jag med politisk asyl i Sverige och kan inte återvända till Irak. Jag har inte ett irakiskt pass. Och även om jag har nått mycket framgång med mitt arbete genom IraQueer, som att nomineras till Raoul Wallenberg Academy Prize och erkännas av det internationella samfundet, så får jag fortfarande leva med att få hot- och hatmail.

Förutom IraQueer har Regnbågsfonden gett stöd på 1,6 miljoner till arbetet med säkra boenden för de homosexuella som lyckats fly från Tjetjenien. Ett stödavtal har även slutits med den Sydafrikanska kampanjen ”I’m Your Ally” med syftet att öka förståelsen för hbtq-personer i landet.

Samtidigt släpper nu Regnbågsfonden möjligheten att bli månadsgivare.