USAs justitieminister Jeff Sessions presenterade nya riktlinjer för att stärka de religiösa friheterna i USA.
– Våra medborgerliga friheter har alltid varit oupplösligt kopplade till vår religiösa friheter som ett folk, sa Sessions under fredagen. Under dessa har friheten att tillbe och att inte tro. Varje amerikan har rätten att tro, tillbe och utöva sin tro. Skyddet för denna rätt, inskriven i vår konstitution och våra lagar, har i syfte att fastslå och skydda denna viktiga del av vårt arv.

Den amerikanska hbtq-tidningen Washington Blade noterar att även om det i riktlinjerna specifikt sägs att de inte ger klartecken för diskriminering baserat på ras, etnicitet, ursprung, kön, sexuella läggning eller könsidentitet, så riskerar de att skapa allvarliga problem för hbtq-personer.

I riktlinjerna skrivs att individer har rätt att avstå från att agera med hänvisning till sin religösa övertygelse och förbjuder myndigheter att agera mot troende individer eller organisationer som agera enligt sin tro.

Tidningen anger som exempel att detta kan innebära att gifta kan diskrimineras av företag som på religiös grund inte accepterar samkönade äktenskap. Efter ett dekret 2014 av förre presidenten Barack Obama föreskrevs att federala myndigheter inte fick sluta kontrakt med företag som diskriminerade på grund av sexuella läggning eller könsidentitet. I de nya riktlinjerna från Trumps regering motsägs detta genom riktlinjen att federala myndigheter inte får diskriminera företag som agerar utifrån sin religiösa tro.

De nya riktlinjerna hyllas av anti-hbtq-organisationer och fördöms av hbtq-rörelsens förespråkare.