Årsmötet hölls i Palais Luxembourg i centrala Paris som är säte för den franska senaten. Värdar för mötet var den franska medlemsorganisationen GayLib. Vid mötet beslutades om nya stadgar där nätverkets namn ändrades till the European Centre-Right LGBT+Alliance.

– Vi beslutade på vårt initiativ att lägga till ett + i namnet för visa att även andra bokstäver än H, B och T är något som organisationen jobbar med, förklarar Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl, i ett uttalande efter mötet.

Totalt deltog omkring 30 personer från Tyskland, Finland, Norge, Sverige, Frankrike och Israel på mötet. På plats fanns även fyra parlamentariker, dels  Stefan Kaufmann från Tyskland, Amir Ohana från israel, Yves Jégo från Frankrike och Moderaternas ledamot av Europaparlamentet Anna Maria Corazza Bildt. Anna Maria höll ett anförande om det arbete med anti-diskrimineringsfrågor i Europaparlamentet som hon är involverad i. 

Årsstämman antog också ett uttalande om hbtq-flyktingars situation som skrivits av den norska medlemsorganisationen Åpne Høyre och lade vikt vid den europeiska traditionen om att ta mot flyktingar och att ställa upp för de mest utsatta. Där sägs att alla EU-länder har ett ansvar att öka kunskaperna och rättssäkerheten kring asylsökande hbtq-personer och prioritera denna extra utsatta grupp bland flyktingar samt att säkerställa att de kan vara trygga under ansökningstiden i respektive land.

– Vi vet att det finns stora problem med hur Migrationsverket i Sverige hanterar asylsökande hbtq-personer och det är tyvärr inte så mycket bättre i andra länder. Detta måste upphöra. Hbtq-personer är en extra utsatt grupp som behöver prioriteras snarare än misstros i asylprocesser, säger Fredrik Saweståhl.

Ett annat tema som var uppe handlade om situationen för barn i regnbågsfamiljer och regnbågsfamiljer generellt. Frågan hade lyfts i förväg av Öppna Kristdemokrater från Sverige och diskussionen resulterade i att en arbetsgrupp tillsatts för att ta fram en rapport om hur läget är i olika länder och vad vi kan lära av varandra. 

Slutligen valdes en ny styrelse för nätverket och där utsågs Alexander Vogt från Tyskland till president och Fredrik Saweståhl från Öppna Moderater till vice president. Öppna Kristdemokrater representeras i styrelsen av Rasmus Ericsson.