Men argumentation som liknar Hörbys nya kommunalråd Stefan Borgs, hotar den rumänska Ortodoxa kyrkan och konservativa politiker, inkluderat betydelsefulla delar av regeringen som består av  socialdemokratiska och liberala partierna, att ändra dagens Rumänska äktenskapslagtiftning.

Idag står det att äktenskap ingås mellan två makar. Folkomröstningen handlar om att ändra detta till att ange att ett äktenskap ingås mellan en man och en kvinna. I valkampen har främst de som kampanjar för ett ja haft de media och ekonomiska resurserna, men den lokala hbtq-rörelsen och dess supportrar har genomfört portester.

Moderaternas Anna Maria Corazza Bildt har i sin egenskap av ordförande för EU-parlamentets grupp för barns rättigheter skrivit till den rumänska regeringschefen Viorica Dăncilă och protesterat mot folkomröstningen. Brevet, som även är undertecknat att parlamentets grupp för HBTQ-personers rättigheter, har varnat för att lagförslagets definition av äktenskap och familj drabbar samkönade par och deras barn, ensamstående med barn och barn som växer upp men andra än sina biologiska föräldrar. I brevet varnas för den hårda retoriken som nu sprids mot HBTQ-personer och för barnens skull vädjas det i brevet att Rumänien skall följa FNs barnkonvention där familj inte definieras som enbart formad av en man och en kvinna.

Brevet har undertecknats av 47 EU-parlamentariker, utöver Corazza Bildt även svenska Malin Björk (v), Soraya Post (Fi).

Den rumänska hbtq-rörelsen Accept och dess supportrar protesterar mot den rumänska folkomröstningen.

Regeringschefen Viorica Dăncilă leder det Socialdemokratiska partiet PSD och partiet har fått kritik från flera syskonpartier i Europa.Regeringen i Rumänien är sammansatt av förutom socialdemokrater även liberala partier.

Från svensk sida har EU-parlamentariker från den rumänska regeringens syskonpartier framfört sina protester. Men i en debattrunda i Sydsvenskan har ett politiskt gräl utbrutit mellan å ena sidan socialdemokraten Marita Ulvskog och liberalernas Cecilia Wikström och å andra moderaternas Gunnar Hökmark. Tvisten har handlat om hur hårt socialdemokrater och liberaler kritiserat den rumänska regeringen i förhållande till protesterna som framförts mot Ungern och Polens överträdelser av rättsstatens principer. Hökmark menar att protesterna varit för vaga, med undantag av den pågående folkomröstningen om ny äktenskapslagstiftning. Något Ulvskog och Wikström inte håller med om.

Den ortodoxa kyrkan i Rumänien har satsat hårt för att få folk till valurnorna och rösta Da (ja)

Folkomröstningen i Rumänien pågår lördag och söndag. Vid parlamentsvalet 2016 deltog endast 39% av väljarna medan presidentvalet lockade över 60% i den andra omgången. I helgen har den rumänsk-ortdoxa kyrkan nu söndagen på sig att uppmana de som går i kyrkan att verkligen rösta.

En liknande folkomröstning i Slovakien februari 2015, fick klar en majoritet för att förbjuda samkönade äktenskap. Även där var det socialdemokratiska partiet involverat i kampanjen mot samkönade äktenskap. Folkomröstningen i Slovakien ogiltigförklarades till slut på grund av att endast 21% av de röstberättigade deltog.
Efter folkomröstningen krävde bland annat de svenska socialdemokraterna att det slovakiska partiet Smer skulle uteslutas från S-samarbetet i EU-parlamentet.

I Rumänien står nu förhoppningen från hbtq-håll till att färre än 30% går till valurnorna i helgen.