I höst inleddes ett samarbete mellan Regnbågsfonden och RFSL för att stötta i huvudsak trans- och intersex-organisationer i Asien och Afrika. Projektet som går under namnet Rainbow Kick-Off har fått 600 000 kronor ur Regnbågsfonden.
– Genom Rainbow Kick-Off kommer fler aktivister framför allt inom den eftersatta trans- och intersexrörelsen ges möjlighet att förverkliga sina idéer. Vi hoppas nå en målgrupp som annars många gånger står helt utan finansiering, berättar Regnbågsfondens ambassadör Jonas Gardell.

Projektet har tagits fram efter en rapport från den internationella givarorganisationen GPP som kartlagt de ekonomiska villkor som den många nya trans- och intersexrörelserna verkar under.

– Vi fick möjlighet att träffa representanter för GPP tillsammans med trans- och intersexaktivister vid ett möte hos Childhood Foundation, berättar Regnbågsfondens ordförande Jon Voss. Det, liksom vittnesmål vid EuroPrides konferens om mänskliga rättigheter som hölls i Göteborg, har visat dels på det enorma engagemang som finns bland transaktivister och intersexaktivister och dels på vikten av att givarorganisationer på ett bättre sett förmedlar resurser till underfinansierad verksamt. Ett problem som framkom var att nya grupper har svårt att få det första stödet från givarorganisationer, det stöd som kan vara avgörande för att det livsavgörande arbetet ens skall komma igång och bli livskraftigt.

Projektet drivs av RFSL som har stor kunskap på plats i både Asien och Afrika och därmed hög kompetens om aktiviströrelserna och deras behov.

– Trots alla utmaningar som finns så växer det fram en spirande trans- och intersexrörelse som arbetar för mänskliga rättigheter och som till stor del hålls igång av ideella krafter, av enskilda individer och aktivister. Denna vill RFSL och Regnbågsfonden stödja, förklarar Marie Månson, Internationell chef på RFSL.

Rainbow KickOff startar verksamheten i början av nästa år och tar nu in ansökningar kring projektet för utåtriktade aktivister men även det som stärker grupperna.

Regnbågsfonden har i höst även gått in med direktstöd åt hbtiq-flyktingar som söker skydd i Costa Rica. I huvudstaden San José arbetar organisationen Casabierta med många av de som nu flyr från den allt mer kaotiska situationen i grannländer som Guatemala. Just hbtiq-flyktingar är bland de mest sårbara.

I Sydafrika har Regnbågsfonden i december även gett direktstöd till den kristna organisationen Inclusive Affirming Ministers, som arbetar i kåkstaden Gugulethu utanför Kapstaden med skyddat boende för hbtiq-personer. Verksamheten som heter iThemba Lam (”Mitt hopp” på Xhosa) har varit verksamt sedan 2004 med aktivt stöd av lokala kämpar och personer från teologiska institutionen vid Stellenbosch universitet.

Stödet från Regnbågsfonden används för löpande driftskostnader för det skyddande boendet liksom akutstöd för bland annat personer som tvingats fly från Tanzania och nu söker skydd i Västra Kapprovinsen och boendet i kåkstaden. Förnyat stöd har även getts till det sydafrikanska informationsprojektet ”IAmYourAlly” som drivs av aktivisten Di Neo och nu riktar in sig på att sprida positiva budskap till studenter vid fem olika universitet i landet.
– Detta är en kritiskt viktig grupp eftersom de har möjlighet att engagera en stor del av den övriga gruppen av unga vuxna i Sydafrika, vilket har bevisats av deras engagemang i sociala och rättvisefrågor, säger Di Neo i sin beskrivning av verksamheten.

Utöver detta har fonden under 2018 via Civil Rights Defenders gett fortsatt praktiskt överlevnadsstöd till flyktingar från Tjetjenien som nu lyckats fly men som sitter fast i tredje land utan möjlighet att få asyl i det allt mer stängda EU och Nordamerika. De ryska organisationer som 2017 räddade hundratals personer från Tjetjenien med stöd av Regnbågsfonden och som tog emot QX Hederspris vid GayGalan i februari har fått nytt stöd för sitt arbete med internflyktingar i Ryssland.

Regnbågsfonden har även finansierat ett hbtiq-center i Moskva, flyktingstöd till personer som tvingats lämna Azerbajdzjan, stöd till hbtiq-verksamhet i Irak och fortsättningen av ett projekt för utbildning av journalister verksamma inom arabiskspråkig media som drivs av den amerikanska organisationen OutRight.

– Inget av allt det vi lyckats ge stöd till hade varit möjligt utan de många månadsgivare vi har, de fantastiska projekt som görs till stöd åt vårt insamlingsarbete från flera enskilda, kyrkor, hbtiq-organisationer och projekt som Run for Pride, för att bara nämna några, säger Jon Voss och lägger till:
– Via Facebook har vi även sett hur fantastiskt många samlar in pengar i samband med födelsedagar och andra festligheter liksom som minnesgåva vid begravningar. Det värmer varje gång vi ser att dessa startar och ger oss fler möjligheter att stötta alla hjältar som kämpar för våra rättigheter där det är som tuffast.