Regeringen uppmanar parlamenetet att godta förslaget så fort som möjligt. Förslaget är det senaste i en rad av försök att få det styrande partiet DPP att hålla sitt vallöfte från 2016 om samkönade äktenskap.

I november vann de konservativa en folkomröstning om att ändra den rådande lagen som förbjuder samkönade äktenskap. Redan då deklarerade regeringen att folkomröstningen, som tvingades fram av de konservativa, inte kommer att få påverka ett beslut från författningsdomstolen.

Författningsdomstolen konstaterade 2017 att en lag som förbjuder samkönade äktenskap går emot grundlagen.

Det nya lagförslaget går runt folkomröstningen genom att skapa en ny lag. Med den ska samkönade par kunna ingå permanent partnerskap som ger samma rättigheter som gifta par, utan att ändra den rådande äktenskapslagen. Ordet ”äktenskap” nämns inte i lagförslaget.