Nu har Danmark valt att ta bort förbudet för män som har sex med män att bidar till blodbankerna i landet. Men fortfarande kvarstår en skiljelinje mellan heterosexuella, lesbiska och homosexuella män. Även om det från mars månad i år blir möjligt för bögar och bisexuella män att bidra till blodbankerna, så kan det endast ske om dessa män inte har haft sex med en annan man de senaste fyra månaderna. Ett krav som inte ställs på heterosexuella och lesbiska.

Redan 2018 lät dåvarande hälsoministern, Ellen Trane Nørby (Venstre), meddela att förändring skulle ske så att blodgivning blev möjligt även för män som har sex med män. Beslutet att lätta på reglerna i Danmark, som funnits sedan 1988, sker nu genom ett tillkännagivande från landets hälsominister, Magnus Heunicke (s).

Hälsoministeriet säger enligt Danmarks Radio att Danmark nu blir ”bland de mest progressiva” när det gäller bloddonationer av män som har sex med män. Beslutet att lätta på reglerna stöttas av LGBT Danmark i deras remissvar samtidigt som det konstateras att den fyra månader långa karantänen i praktiken innebär att de allra flesta män som har sex med män stängs ute från att ge blod.

AIDS Fondet kommenderar till DR.dk att ”det är på tiden” att en modernisering av lagen sker. En lag som enligt fondens chef Andreas Gylling Æbelø ”i många år suttit fast i en gammal verklighet”.

I Sverige kan enligt Socialstyrelsen män som har sex med män donera blod enbart om de inte haft sex med en annan man de senaste 12 månaderna oavsett om det är en fast partner eller en tillfällig. Motivet anges vara att blodsmitta (exempelvis hiv, hepatit B, hepatit C samt syfilis) år 2012 var 50 gånger vanligare bland män som har sex med män än bland män som har sex med kvinnor.

För heterosexuella gäller en tre månaders karensperiod för sex med ”ny eller tillfällig” partner, dock inte om personen uppger att den haft sex med en fast partner. För kvinnor som enbart har sex med kvinnor finns ingen begränsning då det inte anses vara ett riskbeteende.