Inom FN-systemet har en grupp i HBTQ-frågor vänligt sinnade nationer sedan 2008 samarbetet för att påverka Förenta Nationernas arbete. Gruppen leds av Argentina och Nederländerna och har sitt kontor hos den amerikanska organisationen OutRight. Gruppen arbetar informellt inom FN-systemet med huvudsyfte att hålla en dialog i HBTQ-frågor igång.

Inför IDAHOT-dagen på söndag, Internationella dagen mot Homo- Bi- och Transfobi, välkomnas två nya nationer in i gruppens arbete, Island och Nepal. OutRights generalsekreterare Jessica Stern välkomna de två nya nationerna i ett pressmeddelande.
– Betydelsen av att dessa tvåländer ansluter sig till UN LGBTI Core Group nu är stor. Codid-19 pandemin har haft förödande inverkan på HBTQ-personer. I flera länder har vi blivit syndabockar för krisen, i andra sker nu bakslag för vårt hårt tillkämpade rättigheter. Genom att just nu ansluta sig till gruppen sänder Nepal och Island ett kraftfullt budskap om att våra rättigheter och våra liv inte någonsin kan förbises, speciellt inte under en kris.

Sedan start har Albanien, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Frankrike, Israel, Italien, Japan, Kap Verdeöarna, Kanada, Kroatien, Luxemburg, Mexiko, Montenegro, Norge, Nya Zeeland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Uruguay ingått med EU som observatör. Dessutom finns amerikanska Human Rights Watch och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter med i arbetet.