I februari skickade bland annat EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani och Fredrick Federley (Förnya Europa, Centerpartiet) frågor till EU-Kommissionen om de så kallade ”HBTQ-fria” zonerna i Polen.

Frågorna handlade om ifall kommissionen höll med om att dessa zoner bryter mot EU-lag,  vilka medel den kommer använda för att zonerna tas bort och hur kommissionen tänker om att den här typen av ageranden skall påverka tilldelningen av EU-medel.

I fredags kom svaret från kommissionen där de säger att de fördömt utfärdandet av ”HBTQ-fria” zoner och förklarar att de har till uppgift att övervaka att medlemsstaterna tillämpar EU-rätten, där förbud mot diskriminering på grund av sexuella läggning är en del. I svaret hänvisar de så till nationella myndigheter att ”på grundval av alla relevanta fakta i varje enskilt fall” göra en bedömning om diskriminering utövas.

Om budgetstyrning svarar de att en ny !europeisk rättsstatsmekanism” skall inrättas och att de 2018 föreslog att om ”generella brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna” påverkar eller riskerar att påverka en ”sund ekonomisk förvaltning” så skall unionens budget skyddas.

Abir Al-Sahlani är inte nöjd med svaret
– Det är för lite, för sent. EU-kommissionens icke-svar på min fråga är inte på långa vägar tillräckligt och det är en varning att man inte tar frågan om hbtqi-personers rättigheter tillräckligt allvarligt, säger hon till QX.
– EU måste starta sanktioner och dra in pengar till Polen om landet fortsätter såhär. Men även den oroliga utvecklingen med Ungerns translagstiftning.

Samtidigt hyllas EU-kommissionen för sitt ”ledarskap” av aktivisten Rémy Bonny som på twitter tackar för dess ledarskap. I onsdags skickade EU-kommissionen ett brev till fem provinser i Polen där ”HBTQ-fria” zoner utropats. De avslutar sitt brev med att påminner om att dessa zoner bland annat strider mot värderingarna i Artikel 2 i Unionsfördraget. Brevet skickades till guvernörerna i provinserna  Lublin, Łódź, Lillpolen, Nedre Karpaterna och Święty Krzyż.

I brevet påpekar det att de som mottar medel från EU skall säkerställa att dessa används lagenligt och ”speciellt gällande principerna om icke-diskriminering”.