Nederländerna följer nu Tyskland och tar bort information om kön på de nationella identitetskorten. Idag kan de som inte identifierar sig som man eller kvinna  ange X i boxen för kön. Nu vill Nederländerna förenkla processen genom att helt utesluta information om kön. Utbildningsminister Ingrid van Engelshoven, med ansvar för kultur och forskningsfrågor, säger i ett uttalande enligt LGBTNation.com att ”medborgare kan forma sin egen identitet och dela med sig denna med fullgod säkerhet och med full frihet.

Den nederländska HBTQI-organisationen COC välkomnar beslutet.

Förändringen, som van Engelshoven bedömer enbart kommer ha kostnader för att utbilda polis och andar som kontrollerar ID-kort, är tänkt att införas tidigast 2024.

En reform i Sverige involverar hur personnummer tas fram. Idag anger den näst sista siffran om personen definierats som man respektive kvinna. Fram till 1990 angav den två första siffrorna i personnumret vilken ort i Sverige personen föddes i. Efter 1 januari 1990 är dessa två första siffror dock slumpmässiga.

Från 2008 kan svenskar som korrigerat kön kan ansöka om ett nytt personnummer.

I utredningen Transpersoner i Sverige Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor från 2017, föreslog utredaren Ulrika Westerlund, att en utredning  om att göra personnummer könsneutrala skall tillsättas. I remissyttrandet till utredningen gav Skatteverket i mars 2018 sitt stöd till att utreda frågan.

När riksdagens skatteutskott förra året efter en riksdagsmotion undertecknad av en rad socialdemokrater om att inför könsneutrala personnummer  ställde sig en majoritet i utskottet avvisande.