En rad svenska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter har gemensamt uttalat oro för nya förslag om ytterligare förändringar i den ryska konstitutionen.

En ”allrysk folklig omröstning” i juli ställde sig bland annat bakom förändringar i konstitutionen som bland annat möjliggör att president Vladimir Putin kan sitta ytterligare 12 år på sin post och ett grundlagsfäst förbud mot samkönade äktenskap.

För en grupp senatorer i den ryska Duman (parlamentet) räcker dock inte de förändringar som infördes. I ett lagförslag la de strax efter folkomröstningen fram ytterligare tre skärpningar som drabbat regnbågsfamiljer och transpersoner enligt nyhetssajten gay.ru.

Det så kallade Mizulina-Narusova förslaget, namngivet efter de två senatorerna Jelena Mizulina och Ludmilla Narusova, innebär ett förbud att juridiskt erkänna partnerskap eller samkönade äktenskap som ingåtts i utlandet. Lagskärpningen kommer efter att minst två par har lyckats få sin samlevnad erkänd efter att de registrerat denna i utlandet. De två senatorerna som leder skärpningen av landets lagar kring homo-bisexuella och transpersoner vill även, likt nyligen i Ungern, införa en förändring där det kön en registrerades för vid födsel inte får ändras exempelvis i samband med en könskorrigering.

Det tredje förslaget handlar om att tvinga personer som genomgått könskorrigering och som idag är registrerade med ett annat kön än det som angavs vid födseln att ändra ”tillbaks”. Det uttalade målet med denna tvångslag är ett led i arbetet för att förhindra att två personer av samma kön vid födseln skall kunna ingå äktenskap.

Den ryska hbtq-rörelsen protesterar mot förslagen som förutom de fortsatta attackerna mot samlevnad mellan personer av samma kön, även leder till grova övergrepp på transpersoner.
– De föreslagna ändringarna skulle begränsa ryska hbtqi-personers rättigheter ytterligare. Vi ser mycket oroat på utvecklingen som tyder på ett ökat förtryck av hbtqi-personer. Vi uppmanar ledamöterna i statsduman att lyssna på civilsamhället och inte anta förslagen, säger Ana Furtuna, chef för Eurasienavdelningen på Civil Rights Defenders som undertecknat uppropet tillsammans med RFSL, RFSU, AmnestyForumCiv och Östgruppen – The Swedish Initiative for Democracy and Human Rights.

Jelena Mizulina, är advokat och sitter i Duman för Ett Rättvist Ryssland för Omsk oblast (ungefär motsvarande svenska län). Partiet betecknas som socialdemokratiskt med internationell koppling till Socialistinternationalen. Ett internationellt samarbete som bland annat de nordiska socialdemokraterna lämnade 2017. Hon är idag ordförande för Dumans utskott för Familj, Kvinno och Barn-frågor och har i den rollen varit drivande i förändringar av lagar som begränsar homo-bisexuella och transpersoners liksom regnbågsfamiljer levnadsvillkor i Ryssland. Sedan 2014 är hon utsatt för sanktioner från USA och Kanada som följd av den ryska annekteringen av Krim.