Som QX tidigare rapporterat ville Karlbys stadsstyrelse att Regnbågsflaggan inte länger skall hissas då staden själv firar Pride eller då det firas i Helsingfors.

Enligt Yle.fi så röstade 25 för mot 17 emot och en nedlagd röst igenom att regnbågsflaggan kan hissas framöver. Marlen Tinmonen (Svenska Folkpartiet) välkomnar beslutet och säger till Yle att ”Det handlar om jämlikhet, jämställdhet och tolerans, vi kan flagga med olika flaggor.”

Samlingspartiets Bjarne Kallis menar att endast Finska flaggan eller stadens flagga skall hissas, men han såg enligt Yle inte beslutet under måndagens som någon ”större förlust”.

Flaggningen blir dock inte en fråga för staden, dock kan föreningar, liksom företag, ”som följer Finlands lagar” hissa flaggor vid såväl biblioteket som stadshuset. De måste då själva tillhandahålla flaggan och om det innebär ”betydande kostnader” skall föreningen eller företaget stå för kostnaden.

Därmed föll Hanna Cygnels (de Gröna) förslag att det just skall vara staden som hissar regnbågsflaggan.