Under onsdagen hörde den nya domaren i Högsta domstolen, Amy Coney Barrett, sitt första fall som berör regnbågssamhället. Coney Barrett, express-tillsattes av President Trump och den republikanska majoriteten i Senaten för att garantera en konservativ majoritet i Högsta domstolen, är uttalat konservativ katolik.

Fallet som inleddes i april 2019, Sharonell Fulton, et al. versus City of Philadelphia, gäller att staden Philadelphia inte vill ta hjälp av Catholic Social Services (CSS) för att placera barn i fosterfamiljer.

CSS vägrar att placera fosterbarn hos samkönade familjer med hänvisning till deras syn på samkönad kärlek som något som strider mot deras tolkning av religiösa regler. Därmed anser staden att det inte följer de grundregler, Fair Practices Ordinance, som gäller för att få möjlighet att placera fosterbarn.

CSS hävdar via lobbyorganisationen Becketlaw att staden Philadelphia genom att vägra deras tjänster bryter mot den i konstitutionen fastslagna religionsfriheten. Philadelphia Family Pride, som samlar regnbågsfamiljer, är en av motparterna i målet i rollen att företräda regnbågsfamiljer som vill blir fosterföräldrar. I stadens team ingår även American Civil Liberties Union och barnrättsorganisationen sccalaw.