Ett lesbisk föräldrapar, Liga och Evita, som nekats rätt till den del av föräldraledigheten som avser fadern stämde staten och vann i torsdags i Lettlands konstitutionsdomstol.

Den lettiska föräldraledigheten ger pappan rätt till 10 dagars ledighet. Eftersom lagen anger att det avser just pappan har försäkringskassan nekat den biologiska mamman Ligas partner Evita rätt till de 10 dagarna.

I anmälan hävdas att pappaledigheten, genom att endast erbjuda en förälder av motsatt kön tillgång till ledigheten, strider mot den lettiska konstitutionens artikel 110.

I artikel 110, som trädde i kraft 2006, står i första meningen: ”Staten skall skydda och stödja äktenskapet – en förening mellan en man och en kvinna, familjen, föräldrars rättigheter och barnets rättigheter.”

Lauris Liepa, som juridiskt företräder hbtq-organisationen Mozaika, säger till Baltic Times att bägge partners i ett förhållande med barn skall ses som dess föräldrar.

Domstolen höll med de klagande och menar att pappeldighetens begränsning till att enbart omfatta pappan strider mot konstitutionen.

Medan parlamentariker och regeringen vidhåller att pappaledigheten enbart gäller pappor så säger Laila Gravere, Diskrimineringsombudsman, att frågan skall nu skall ses över brett så att även då pappan avlidit eller lämnat familjen skall en annan närstående kunna ta del av pappaledighetens 10 dagar.

– Vad jag vet så har inte någon konstitutionsdomstol i östra Europa uttalat sig så tydligt om HBT familjer, kommenterar hbtq-aktivisten Linda Freimane till QX. Det är som dag och natt i jämförelse med Polens konstitutionsdomstol som ju är en bakåtsträvare av stora mått, .