European Centre-right LGBT+ Alliance samlar konservativa, kristdemokratiska och moderata hbtq-organistationer, eller ”center-höger” som de sammanfattar sammanslutningen.

I Sverige ingår Öppna moderater och Öppna kristdemokrater i samarbetet.

Fredrik Saweståhl, tidigare mångårig förbundsordförande för Öppna moderater, omvaldes som ordförande för det europeiska samarbetet. Till vice presidenter valdes Helge Ytterøy L’Orange, Åpne Høyre, Norge och Gerben Horst, CDA Pride Network, Nederländerna. Rasmus Ericsson valdes som representant för Öppna Kristdemokrater.

– Mötet antog motioner om att fördjupa arbetet med frågor som berör transpersoner, berättar Saweståhl för QX. Dels att arbete för att underlätta och förstärka rättigheterna för föräldraskap och för barn transfamiljer. Dels att arbete för att stärka tillgången till vård för transpersoner kopplat till EU:s patientdirektiv. Även en motion om att arbeta mot ett införande av sjukvård i EU:s så kallade sociala pelare.

Vid mötet som hölls digitalt hölls även ett tal av EPP-gruppens biträdande generalsekreterare Christian Kremer. EPP samlar kristdemokratiska och konservativa partier i EU-parlamentet.

Saweståhl var förbundsordförande för Öppna moderater mellan året 2011 till årsmötet 2019. Han sitter även i Stockholm Prides styrelse.