Finska Institutet för hälsa och välfärd, THL har genomfört en undersökning om synen på den egna mentala hälsan bland ungdomar.

Resultatet visar att det är två gånger vanligare att regnbågsungdomar är bekymrade jämfört med andra, rapporterar Yle.fi.

THL utför undersökningar kring den finska befolkningens välfärd och hälsa och är en självständig del av social- och hälsovårdsministeriet.

Så många som tre gånger fler regnbågsungdomar än andra har upplevt depression eller ångest. De upplever inte att de får stöd när de behöver det och de känner inte att de kan vara helt ärliga i kontakten med hälsovården.

Rapporten visar att regnbågsungdomar upplever ensamhet och mer ofta svårigheter att tala med föräldrar om sina problem. Däremot är det ingen skillnad mellan regnbågsungdomar och andra när det handlar om relationer med sin partner.

I undersökningen framgår att framförallt transungdomar upplever större problem i skolmiljön, med mobbning och fysiskt våld.

Till Yle säger THLs utvecklingschef Satu Jokela påpekar att skolor har en laglig skyldighet att motverka diskriminering och anser att renbågsungdomars inflytande i skolor därför borde stärkas.