I en kampanj som aldrig tidigare genomförts kom under måndagen 125 aktiva och anställda inom den katolska kyrkan i Tyskland ut som homo-bisexuella, transpersoner och queera i en dokumentärfilm.

Genom hashtagen #OutInChurch och budskapet En kyrka utan rädsla (Für eine Kirche ohne Angst) vill de visa att de finns och är troende katoliker och inte längre vill smyga.

”En kyrka där du tvingas gömma dig på grund av din sexuella läggning kan inte, enligt mitt synsätt, verka i enligt med Jesus anda”, kommenterade enligt Queer.de, Hamburgs katolske ärkebiskop kampanjen.

Kampanjen kräver bland annat förändringar när det gäller kyrkans arbetsvillkor så att sexuell läggning och könsidentitet inte längre utgör skäl för avsked. De vill också se ett slut på kränkande formuleringar kring kön och sexualitet i kyrkans lära och de kräver att hbtq-personer inte längre skall nekas kyrkans sakramenten. Inom den katolska kyrkan är de sju sakramenten, dopet, konfirmationen, bikten, äktenskapet, de sjukas smörjelse (även kallad sista smörjelsen), prästvigningen samt eukaristin, dvs nattvarden.

Enligt Queer.de har en lång rad katolska organisationer i Tyskland ställt sig bakom kampanjen. Via sajten change.org samlas löpande underskrifter från aktiva inom den tyska Katolska kyrkan in och vid 14-tiden hade det växt till 161 undertecknare.

I maj förra året genomfördes välsignelse av samkönade äktenskap i St Benedicts Kyrka i München i öppet trots mot Vatikanens hårdnackade motstånd mot att se samkönad kärlek som annat än synd. Liberala krafter inom den tyska Katolska kyrkan har under en lång tid pressat på för en förändring