En majoritet i danska Folketinget, bestående av alla partier från höger till vänster förutom Dansk Folkeparti, Kristdemokraterna och Nye Borgerlige, röstade under torsdagen för att göra föräldraskapspresumption könsneutral. Det innebär att en medmoder jämställs med en pappa vid fastställelse av föräldraskap. Lagen antas träda i kraft under 2022.

Samma reform som infördes vid årsskiftet i Sverige där alla partier förutom Sverigedemokraterna i juni förra året röstade för reformen.

Den danska lagen innebär även att transpersoner kommer registreras enligt sitt juridiska kön vid tidpunkten för barnets födelse. Det innebär att om en transman föder ett barn kommer han att anges som far och om en transkvinna är medmor anges hon som mor.

En ytterligare förändring som antogs i Folketinget gör det möjligt för transpersoner att byta namn till ett som tillhör ”det motsatta könet” utan att först ha bytt juridiskt kön eller ha fått intyg från en person inom hälso- och sjukvården om att en är ”transsexuell”.