På torsdagen valde Europarådets Kommissionär för Mänskliga rättigheter Dunja Mijatović att ryta till om ”omvändelseterapier”.

– Det finns inget att bota, konstaterar hon och citerar en transperson hon samtal med som formulerade sig genom att säga ”så kallade omvändelseterapier har inget med terapier att göra”.

Mijatović hänvisar även i sitt uttalande bland annat till FNs oberoende expert kring skydd mot våld och diskriminering baserat på sexuell läggning och könsidentitet (IESOGI), Victor Madrigal-Borloz som 2020 krävde ett globalt förbud mot omvändelseterapier.

Frågan om förbud i Sverige har under lång tid lyfts i riksdagens med motioner från bland annat Robert Hannah (L) och socialdemokratiska ledamöter.  Paulina Brandberg (L) berättade för QX i höstas att omvändelseterapi är en högprioriterad fråga och är en del av Tidöavtalet. Däremot kunde hon inte ange en tidsplan om när ett förslag om förbud, eller hur det kommer att utformas, kommer.

I Dunja Mijatovićs ställningstagande anges fler europeiska länder där förbudet diskuteras, antingen både omfattande sexuell läggning och könsidentitet eller endast sexuell läggning, men de svenska uttalanden om att förbud skall införas skyndsamt nämns inte.

Hon välkomnar de politiska processer som pågår i Belgien, Cypern, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Spanien, Schweiz och Storbritannien. Hon noterar även att ombudsmän och nationella organisationer för mänskliga rättigheter initierat ett liknande arbete i Polen, Skottland och i Frankrike.

Dunja Mijatović avslutar med att skriva: ”Variationer av sexuella läggningar och könsidentiteter eller uttryck ska inte förträngas eller förändras. De är ett uttryck för mänsklighetens rika mångfald. Jag uppmanar Europarådets medlemsländer att vidta avgörande åtgärder för att eliminera SOGIE-omvändelsemetoder. Vi bör alla fortsätta att arbeta för en värld fri från diskriminering och fördomar mot hbti-personer, så att omvändelsemetoder äntligen erkänns för vad de är: ett skadligt bedrägeri.

I internationella sammanhang står den engelska förkortningen SOGI för sexuell läggning och könsidentitet.